KKO kumosi pitkään jatkuneen lähestymiskiellon. Todistustaakka uhan jatkumisesta vain hakijalla.

27.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:68

Lähestymiskielto – Lähestymiskiellon uudistaminen

A oli vuosina 2000 ja 2001 annetuilla tuomiolla määrätty ensin hänen ja B:n yhteistä lasta C:tä ja sitten myös B:tä koskevaan laajennettuun lähestymiskieltoon. Lapsen suojaksi kielto oli määrätty sillä perusteella, että oli perusteltu aihe olettaa, että A tulisi tekemään lapsen vapauteen kohdistuvan rikoksen viemällä lapsen ulkomaille vastoin tämän huoltajan B:n suostumusta. B:n suojaksi määrätyn kiellon perusteena oli ollut A:n taholta B:hen kohdistuva väkivallan uhka. Kiellot oli sittemmin useaan kertaan uudistettu ja A oli ollut määrättynä lähestymiskieltoon lähes yhtäjaksoisesti yli kahdentoista vuoden ajan. B ja C pyysivät, että lähestymiskielto edelleen uudistettaisiin. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että edellytyksiä lähestymiskiellon uudistamiselle ei ollut.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments