Lapsen mielipide selvitettävä kun vanhempi määrätään lasta koskevaan lähestymiskieltoon

28.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:50 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Lähestymiskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja – Lapsen oikeudet

Käräjäoikeudessa oli vaadittu alaikäisten lasten toisen vanhemman A:n määräämistä vuoden ajaksi lähestymiskieltoon, jolla suojattaisiin lapsia. A oli vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti lähestymiskieltoon poikkeusta, jonka mukaan lapsilla on oikeus tavata häntä valvotusti kiellon voimassaoloaikana.

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n lähestymiskieltoon hakemuksen mukaisesti. Käräjäoikeus ei ollut ratkaisussaan lausunut mitään A:n toissijaisesta vaatimuksesta. Käräjäoikeudessa ei ollut selvitetty lasten mielipidettä lähestymiskiellon määräämisestä eikä kieltoon vaaditusta poikkeuksesta. A:n valitettua hovioikeuteen hovioikeus ei ollut myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää A:lle jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella, tarkistusperusteella ja muun painavan syyn perusteella.

Avainsanat