Lähestymiskieltoa tehostetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet

4.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan keinoja parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta. Tavoitteena on myös vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta.

Työryhmän tulee arvioida lähestymiskiellon sähköisen valvonnan tarvetta ja käyttöönoton edellytyksiä sekä vaikutuksia valvottavan perusoikeuksiin. Lisäksi tulee arvioida sekä sähköisen valvonnan että uhrien käyttöön annettavien turvalaitteiden kustannuksia suhteessa hyötyyn.

Työryhmä tarkastelee myös lähestymiskiellon määräämisen edellytyksiä. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2021 saakka.

Lähestymiskiellon määräämisellä pyritään estämään erityisesti toistuvaa lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö uudistetaan turvaamaan paremmin uhrin oikeudet. Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä on myös kehottanut Suomea mm. tehostamaan pyrkimyksiään lisätä lähestymiskieltojen käyttöä.

Lähestymiskiellon tehostamista arvioidaan työryhmässä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments