Euroopan komissio: Perheväkivallan uhreille parempaa suojaa uudella EU-lailla

6.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Väkivallan ja etenkin perheväkivallan uhrit saavat pian suojelua koko EU:n alueella

Jäsenvaltioiden
oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet Euroopan komission ehdotuksen
uudeksi asetukseksi, jonka ansiosta väkivallan uhrit voivat luottaa
kotimaassaan määrätyn lähestymiskiellon pätevyyteen koko EU:n alueella.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa määrätty
lähestymiskielto on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa. Uusi säädös
suojelee etenkin naisia, sillä tutkimusten mukaan noin joka viides
nainen Euroopassa on kokenut fyysistä väkivaltaa ainakin kerran
elämässään.


Neuvoston tänään hyväksymä säädös on asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Euroopan parlamentti hyväksyi sen omalta osaltaan 22. toukokuuta (MEMO/13/449). Komission aloitteesta annettava asetus on osa toimenpidepakettia, jolla parannetaan rikosten uhrien oikeuksia (ks. IP/11/585 ja MEMO/11/310).
Rikoksen uhreja koskeva direktiivi, jossa määritellään
vähimmäisoikeudet rikosten uhreille heidän olinpaikastaan EU:ssa
riippumatta, hyväksyttiin jo aiemmin (
IP/12/1200). Nämä säädökset täydentävät 13. joulukuuta 2011 annettua direktiiviä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jolla säädettiin rikosoikeuden alalla annetut suojelutoimenpiteet koko EU:n kattaviksi.
Tänään hyväksytyllä asetuksella paikataan aukkoja perheväkivallan
uhrien suojelussa heidän käyttäessään vapaan liikkuvuuden oikeuttaan
EU:ssa.


Seuraavat vaiheet: Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan 11. tammikuuta 2015 alkaen. Tanska ei osallistu järjestelyyn.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments