Painavat syyt johtivat vastaajan kulujen korvausvastuuseen lähestymiskieltoasiassa, myös kuluvalituksen osalta

20.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2019:9 Lähestymiskielto Oikeudenkäyntikulut

A on siis joutunut tekemään uuden lähestymiskieltohakemuksen edellisen kiellon päättyessä ja myös tekemään rikosilmoituksen yhteydenotoista kiellon aikana. Häiritsevä viestintä on ollut huomattavan pitkäkestoista ja poikkeuksellisen laajaa. Hovioikeus pitää kohtuuttomana, jos A joutuu tässä tilanteessa yksin vastaamaan uuden lähestymiskieltoasian oikeudenkäyntikuluista. A:n vaatimus oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa on ollut 1.999,20 euroa ja käräjäoikeus on velvoittanut B:n korvaamaan tästä 1.116 euroa. Tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrää ei sellaisenaan voida pitää kohtuuttomana.

Asiassa on edellä ilmeneviä painavia syitä velvoittaa B korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. Kun B on valittanut käräjäoikeuden tämän sisältöisestä ratkaisusta, on yhtä lailla painavia syitä velvoittaa B korvaamaan A:lle tälle hovioikeudessa aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut (ks. KKO:2009:8 kohta 11).

Avainsanat