OM: Lähestymiskieltoja koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanosta ehdotus

20.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.

Vuonna 2011 hyväksytty uusi direktiivi mahdollistaa kansallisten lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen EU-maiden välillä


Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti väkivaltarikosten sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvien rikosten torjumiseksi. Jäsenmaiden on pantava direktiivi kansallisesti täytäntöön 11.1.2015 mennessä.


 


Direktiivi sisältää säännökset siitä, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on estää suojattavan henkilön joutuminen toisessa jäsenvaltiossa rikoksen uhriksi.


 


Ehdotuksen mukaan direktiivin täytäntöönpanosta säädettävään lakiin otettaisiin direktiiviä täsmentäviä säännöksiä muun muassa toimivaltaisista viranomaisista, eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisessa sekä sen tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä sekä kielistä ja käännöksistä.


 


Tarkoituksena on, että Suomeen toimitetun suojelumääräyksen perusteella määrättäisiin lähestymiskielto noudattaen soveltuvin osin lähestymiskieltolain säännöksiä. Suomessa määrätyn lähestymiskiellon perusteella puolestaan voitaisiin antaa eurooppalainen suojelumääräys, joka toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon tunnustettavaksi ja pantavaksi täytäntöön.


 


Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva direktiivi kattaa sellaiset kansalliset lähestymiskiellot, jotka ovat seurausta rikoksesta tai väitetystä rikoksesta. Se ei kata kaikkia suomalaisia lähestymiskieltoja, sillä Suomessa lähestymiskielto määrätään usein ennaltaehkäisevästi ilman, että on tapahtunut rikosta. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi häirinnästä.


EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto on kuitenkin kokouksessaan viime joulukuussa hyväksynyt direktiiviä täydentävän asetuksen, jolla katettaisiin sellaiset Suomen ja muiden maiden lähestymiskiellot, jotka eivät mahdu suojelumääräysdirektiivin soveltamisalaan. Asetuksen lopullinen hyväksyntä tapahtunee kevään aikana.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments