Generic filters
Exact matches only
18.6.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti oliko selvittäjällä oikeus valittaa päätöksestä jolla saneerausohjelmaehdotus oli jätetty vahvistamatta

KKO:2024:41 Yrityssaneeraus – Saneerausohjelman vahvistaminen – Vahvistamisen este – Selvittäjä – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Selvittäjän laatimassa saneerausohjelmaehdotuksessa oli määrätty, että velallisyhtiöllä oli oikeus saada maksuohjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla sen mukaiset maksamatta olevat vakuudettomat velat lisättynä tietyllä prosenttiosuudella ja maksamalla vakuudelliset saneerausvelat kokonaisuudessaan sekä niille kertynyt korko. Saneerausohjelman ennenaikaista päättämistä koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kko-aanesti-oliko-selvittajalla-oikeus-valittaa-paatoksesta-jolla-saneerausohjelmaehdotus-oli-jatetty-vahvistamatta/
9.4.2024 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä edelleen nousussa

Tammi–maaliskuussa 2024 asetettiin konkurssiin 806 yritystä. Vuonna 2023 vastaavana aikana määrä oli 687. Koko viime vuoden konkurssien määrän kasvu oli merkittävää, ja sama on jatkunut tämän vuoden alun. Konkurssien määrä kasvoi 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mikäli konkurssien määrän kasvu jatkuu koko vuoden 2024 alkuvuoden tahtia, tulee jälleen merkittävä kasvun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konkurssien-maara-edelleen-nousussa/
26.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut suosituksen yrityssaneerausvelallisen neuvonnasta ja ohjauksesta

Tärkeä osa suositusta on sen liitteenä oleva yrityssaneerausvelalliselle annettavaksi tarkoitettu esite ”Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä”. Suositus ja sen liite julkaistu Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivulla. Taustana uuden suosituksen laatimiselle on se, että suositusta nro 16 selvittäjän asemasta ja tehtävistä ei ole päivitetty 1.7.2022 jälkeen, ja neuvottelukunta on päättänyt laatia yrityssaneerausmenettelyn eri aihepiireistä erilliset suositukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiain-neuvottelukunta-on-antanut-suosituksen-yrityssaneerausvelallisen-neuvonnasta-ja-ohjauksesta/
22.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 on julkaistu

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 315 kappaletta (2 656), mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2023 aloitettiin 2 715 (2 189) konkurssimenettelyä. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,9 prosentilla. Yrityssaneerausten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 2023 vuoden alusta alkaen. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2023-on-julkaistu/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Saneerausohjelman mukaisesti tehty saatavan leikkaus ei verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno

KHO:2024:28 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulonhankkimismeno – Lainasaatavan menetys – Tavallinen velkakirja – Yrityssaneeraus A oli vuonna 2018 sijoittanut 374 000 euroa B Oy:n vieraan pääoman ehtoisiin tavallisiin velkakirjoihin. A:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaan ja hänen velkakirjoista saamiaan korkotuloja oli pidetty hänen veronalaisena pääomatulonaan. A ei esittänyt selvitystä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/saneerausohjelman-mukaisesti-tehty-saatavan-leikkaus-ei-verotuksessa-vahennyskelpoinen-tulonhankkimismeno/
3.1.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti takaisinsaannin määräpäivästä – peräytynyt maksu tapahtunut rauenneen yrityssaneeraushakemuksen vireilläollessa

KKO:2024:1 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Määräpäivä Verohallinto oli hakenut A Oy:tä konkurssiin, ja A Oy oli tämän jälkeen hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. A Oy oli peruuttanut saneeraushakemuksensa ennen kuin saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty päätös. Myös Verohallinto oli peruuttanut konkurssihakemuksensa, ja hakemusten käsittely oli jätetty sillensä. A Oy oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kko-aanesti-takaisinsaannin-maarapaivasta-peraytynyt-maksu-tapahtunut-rauenneen-yrityssaneeraushakemuksen-vireillaollessa/
19.12.2023 Oikeusuutiset

Nopeutettua saneerausmenettelyä koskevaa konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta päivitetty

Suositukseen ja liitteeseen on tehty Yrityssaneerauslain ja siihen liittyvien lakien 1.6.2023 (479/2023) voimaan tulleista muutoksista johtuen päivityksiä. Yrityssaneerauslain 13 luvun 92 § ssä mainitut velkojien hyväksynnät nopean saneerausmaksuohjelman vahvistamiselle oli saatava velkojilta joiden saatavien määrät olivat 80 % velkojien saatavien kokonaismäärästä tai velkojalta jonka saatavan määrä oli vähintään 10 %…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/nopeutettua-saneerausmenettelya-koskevaa-konkurssiasiain-neuvottelukunnan-suositusta-paivitetty/
5.7.2023 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä viidenneksen kasvussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Tammi–kesäkuussa 2023 asetettiin konkurssiin 1.325 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana aloitettiin 1.092 konkurssia, joten konkurssien määrä oli vuoden takaiseen verrattuna 21,3 prosentin kasvussa. Vuoden toisen neljänneksen eli huhti–kesäkuun osuus aloituksista oli 638 kappaletta. Vuodentakaiseen (569) verraten kasvuprosentti toisella neljänneksellä oli 12,1. Konkurssien määrän kasvu loiveni alkuvuodesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konkurssimäärät…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/konkurssien-maara-viidenneksen-kasvussa-vuoden-ensimmaisella-puoliskolla/
29.3.2023 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2022 on julkaistu

Epävarma taloudellinen tilanne, koronaviruspandemiaa seurannut Venäjän hyökkäyssotaan liittyvä energiakriisi sekä voimakas inflaatio ovat vaikuttaneet yritysten taloudelliseen tilanteeseen ja maksukyvyttömyysmenettelyjen määrään. Konkurssiasiamiehen toimiston (KAM) näkökulmasta tämä globaali muutos on vaikuttanut valvottavana olevien konkurssipesien määrän kasvuun. Riski maksukyvyttömyysmenettelyjen määrän kasvamisesta on edelleen olemassa, kun otetaan huomioon vallitseva talouden epävarmuus ja se, että…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2022-on-julkaistu/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Lakimuutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Kuluttajaluottojen korkokatto alenee ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia Kuluttajaluottojen sääntely tiukkenee lokakuussa. Korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisätään korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Enimmäiskorko voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia. Uudistus tuo myös lisää rajoituksia markkinointiin sekä vahvempaa tietoturvaa, sillä luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus tiukkenee. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lakimuutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/