Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 on julkaistu

22.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 315 kappaletta (2 656), mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2023 aloitettiin 2 715 (2 189) konkurssimenettelyä. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,9 prosentilla.

Yrityssaneerausten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 2023 vuoden alusta alkaen. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448 (339), mikä on 32,15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä oli 306 (209), mikä on puolestaan 46,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2023 tuli vireille yhteensä 126 valvonta-asiaa (100): 21 toimenpidepyyntöä (18), 33 omaa valvonta-asiaa (8), 34 lausuntopyyntöä tuomioistuimilta (38) ja 38 tietopyyntöä (31). Perusvalvonta- ja ohjaustyön lisäksi vuoden 2023 aikana ratkaistiin yhteensä 127 valvonta-asiaa (100), ja vireillä oli vuoden vaihteessa 18 valvonta-asiaa (19).

Pesänhoitajien toiminnasta tehtiin konkurssiasiamiehelle 21 (18) toimenpidepyyntöä. Toimenpidepyyntöihin annettiin 14 (17) vastausta. Keskimääräinen käsittelyaika oli 13 kuukautta (2,5) ja mediaani 2,5 kuukautta (1,5) kuukautta. Tavoitteeksi asetetun kuuden kuukauden enimmäisaika ylitettiin selvästi kahdessa pitkään vireillä olleessa tapauksessa ja alitettiin muissa tapauksissa.

Konkurssiasiamiehen hakemuksesta tuomioistuimet vapauttivat pesänhoitajan tehtävästään kolmessa (1) konkurssipesässä. Yhden vapauttamishakemuksen käsittely oli kesken vuoden vaihteessa.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan käsiteltävänä on kolme konkurssiasiamiehen tekemää ilmoitusta, joista kaksi tehtiin vuonna 2023. Tuomioistuimille annettiin vuoden aikana 35 lausuntoa (38), joista valtaosassa oli kyse pesänhoitajan palkkion määrästä konkurssin rauetessa. Tietopyyntöihin annettiin 36 (31) vastausta.

Konkurssiasiain neuvottelukunta vahvisti vuoden 2023 aikana muutoksia työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä konkurssissa koskevaan suositukseen (nro 4) ja nopeutettua saneerausmenettelyä koskevaan suositukseen (17). Konkurssiasiain neuvottelukunta arvioi konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastusta koskevaa suositustaan (nro 8). Noudatettu käytäntö oli muodostunut osittain suosituksesta poikkeavaksi. Neuvottelukunta piti suosituksen ennallaan ja konkurssiasiamiehen toimisto on tiedotuksella ja valvonnalla huolehtinut käytännön muuttamisesta suosituksen
mukaiseksi.

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 [pdf, 300.0 kt]

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments