Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.2.2024 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitajan palkkio maksetaan ennen massavelkoja, esim. oikeudenkäyntimaksuja

Pesänhoitopalkkio ja tuomioistuinmaksut vähävaraisessa konkurssipesässä . . .  Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisu nro 31 asiassa S 23/208 vahvistaa konkurssiasiamiehen esittämän näkemyksen pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/konkurssipesan-hoitajan-palkkio-maksetaan-ennen-massavelkoja-esim-oikeudenkayntimaksuja/
22.1.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamies selvitti kyselyllä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua

KAM kartoitti pesänhoitajien tutkintapyyntöjen laatua talousrikostutkinnasta valtakunnallisella tasolla. Marraskuussa 2023 kerättiin talousrikosyksiköistä kyselyllä havaintoja pesänhoitajien tekemistä tutkintapyynnöistä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Talousrikosyksiköissä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua pidettiin pääasiassa hyvänä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta nro 18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja sen liitteenä olevaa tutkintapyyntömallia pidettiin hyvänä. Mallipohjan käytöstä sinänsä tuli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/konkurssiasiamies-selvitti-kyselylla-pesanhoitajien-tekemien-tutkintapyyntojen-laatua/
12.1.2024 Oikeusuutiset

Säteilyturvallisuuskeskus ohjeistaa konkurssipesän hoitajia: Kuuluuko konkurssipesään luvanvaraisia säteilylähteitä?

Konkurssipesänhoitaja, onko konkurssipesässä röntgenlaitteita tai muita säteilylähteitä? Tyypillisimpiä säteilylähteitä ovat radioaktiivisia aineita sisältävät umpilähteet sekä erilaiset röntgenlaitteet. Säteilylähteitä käytetään hyvin monilla toimialoilla, esimerkiksi laboratorioissa, tutkimuslaitoksissa, turvatarkastuksissa ja prosessiteollisuudessa sekä lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriasemilla. Selviä merkkejä säteilylähteistä ovat kirjanpidosta löytyvät STUKille suoritettavat lupa- ja valvontamaksut sekä toimitiloissa ja irtaimistossa olevat säteilyvaaramerkit.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/sateilyturvallisuuskeskus-ohjeistaa-konkurssipesan-hoitajia-kuuluuko-konkurssipesaan-luvanvaraisia-sateilylahteita/
8.1.2024 Oikeusuutiset

Lähes neljännes enemmän konkursseja vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen

Tammi–joulukuussa 2023 asetettiin konkurssiin 2 715 yritystä. Vuonna 2022 vastaava luku oli 2 189, joten konkurssien määrä kasvoi 23,90 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Konkurssiin asettamisen jälkeen vuonna 2023 on peruuntunut 48 konkurssia (2022: 64) ja rauennut 1 681 konkurssia (2022: 1 379). Varojen puutteessa rauenneiden konkurssien osuus alkaneista konkursseista on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/lahes-neljannes-enemman-konkursseja-vuonna-2023-verrattuna-edelliseen-vuoteen/
3.1.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti takaisinsaannin määräpäivästä – peräytynyt maksu tapahtunut rauenneen yrityssaneeraushakemuksen vireilläollessa

KKO:2024:1 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Määräpäivä Verohallinto oli hakenut A Oy:tä konkurssiin, ja A Oy oli tämän jälkeen hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. A Oy oli peruuttanut saneeraushakemuksensa ennen kuin saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty päätös. Myös Verohallinto oli peruuttanut konkurssihakemuksensa, ja hakemusten käsittely oli jätetty sillensä. A Oy oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kko-aanesti-takaisinsaannin-maarapaivasta-peraytynyt-maksu-tapahtunut-rauenneen-yrityssaneeraushakemuksen-vireillaollessa/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Konkursseja eniten 25 vuoteen

Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 293 yritystä, mikä on suurin määrä 25 vuoteen. Marraskuussa 2023 pantiin vireille 345 konkurssia, mikä on 112 konkurssia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, ilmenee Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta. “Konkurssihakemusten määrä on kasvanut suuremmaksi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Toisin sanoen konkurssien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/konkursseja-eniten-25-vuoteen/
14.12.2023 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitaja vapautettiin tehtävästä – oli ottanut pesän kirjanpidon haltuun rikoksiin syyllistyen

Pesänhoitajan vapauttaminen, pesänhoitajan kelpoisuus Pesänhoitaja oli tuomittu rangaistukseen lievästä pahoinpitelystä, kunnianloukkauksesta ja julkisrauhan rikkomisesta. Tuomioon johtaneet teot tapahtuivat velallisen kirjanpidon haltuunoton yhteydessä ja kohdistuivat velalliseen ja yhteen velkojaan. Tuomio on tullut lainvoimaiseksi 29.6.2020. Konkurssiasiamies on hakenut 16.4.2021 pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään. Käräjäoikeus on hyväksynyt hakemuksen pesänhoitajan vaihtamisesta ja vapauttanut pesänhoitajan tehtävästään.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/konkurssipesan-hoitaja-vapautettiin-tehtavasta-oli-ottanut-pesan-kirjanpidon-haltuun-rikoksiin-syyllistyen/
12.10.2023 Oikeusuutiset

Konkurssipesän vahinko velallisen epärehellisyydestä oli konkurssivelkojen yhteismäärä – ei se määrä, mikä rikoksella oli yhtiöstä viety

KKO:2023:73 Velallisen rikos – Velallisen epärehellisyys – Törkeä velallisen epärehellisyys – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko A:n oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska A oli käyttänyt ilman hyväksyttävää syytä C Oy:n varoja. B:n syyksi oli luettu avunanto A:n tekemään törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska B oli nostanut C Oy:n pankkitililtä yhtiön…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/konkurssipesan-vahinko-velallisen-eparehellisyydesta-oli-konkurssivelkojen-yhteismaara-ei-se-maara-mika-rikoksella-oli-yhtiosta-viety/
3.10.2023 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä lähes neljänneksen kasvussa vuoden kolmannen kvartaalin jälkeen

Tammi–syyskuussa 2023 asetettiin konkurssiin 1 961 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana aloitettiin 1 590 konkurssia, joten konkurssien määrä oli vuoden takaiseen verrattuna 23,30 prosentin kasvussa. Vuoden kolmannen neljänneksen eli heinä–syyskuun osuus aloituksista oli 635 kappaletta. Vuodentakaiseen (498) verraten kasvuprosentti kolmannella neljänneksellä oli 27,5. Konkurssien määrä jatkoi kasvua ja erityisesti heinä-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/konkurssien-maara-lahes-neljanneksen-kasvussa-vuoden-kolmannen-kvartaalin-jalkeen/
5.7.2023 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä viidenneksen kasvussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Tammi–kesäkuussa 2023 asetettiin konkurssiin 1.325 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana aloitettiin 1.092 konkurssia, joten konkurssien määrä oli vuoden takaiseen verrattuna 21,3 prosentin kasvussa. Vuoden toisen neljänneksen eli huhti–kesäkuun osuus aloituksista oli 638 kappaletta. Vuodentakaiseen (569) verraten kasvuprosentti toisella neljänneksellä oli 12,1. Konkurssien määrän kasvu loiveni alkuvuodesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konkurssimäärät…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/konkurssien-maara-viidenneksen-kasvussa-vuoden-ensimmaisella-puoliskolla/