Hallitus esittää konkurssipesän hoitajille uusia keinoja selvittää velallisen toimet ennen konkurssia

30.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus pyrkii täsmentämään konkurssipesien hallinnon valvontaa. Tarkoituksena on edistää pesänhoitajan mahdollisuuksia saada tietoa konkurssiin asetetun velallisen taloudellisesta asemasta. Lakimuutokset vastaisivat käytännön valvontatyössä tunnistettuihin täydennystarpeisiin.

Pesänhoitaja tarvitsee työssään kirjanpitoaineistoa, jotta hän voi selvittää velallisen konkurssia edeltäneen toiminnan ja taloudellisen aseman sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset rikosepäilyistä poliisille. Käytännössä pesänhoitajien on kuitenkin ollut hankalaa saada velallisen kirjanpitoaineistoa kolmansilta tahoilta erityisesti varattomissa ja vähävaraisissa pesissä.

Konkurssiasiamiehen toimivaltuuksia täsmentämällä voitaisiin varmistaa, että pesänhoitajat saavat kaikissa tilanteissa aineiston haltuunsa viimeistään silloin, kun konkurssiasiamies puuttuu asiaan. 

Samalla lakiin tehtäisiin muita päivityksiä esimerkiksi ottamalla eräistä nykyisistä valvontakäytännöistä säännökset lakiin.

Lakimuutokset ovat osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan vahvistetaan asioiden selvittämistä yritysten ongelmatilanteissa ja edistetään rikos- ja vahingonkorvausvastuun toteutumista konkurssitapauksissa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2024.

Valtioneuvoston päätökset

Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttaminen

Tiedote

[Otsikkoa korjattu vastamaan esiityksen sisältöä)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments