KKO: Pääomalainan pääoman palautus, joka on tehty lainan erääntymisen jälkeen mutta ilman lain mukaisten maksuedellytysten täyttymistä, on takaisinsaantilaissa tarkoitetulla tavalla ennenaikainen

9.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:26 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Osakeyhtiö – Pääomalaina

A Oy:n velkojat olivat myöntäneet A Oy:lle pääomalainoja, jotka olivat lainaehtojen mukaan erääntyneet maksettavaksi 30.4.2018. A Oy oli 29.6.2018 maksanut velkojilleen pääomalainan pääomaa ja korkoja. A Oy oli 17.9.2018 hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. Saneerausmenettely oli aloitettu 19.9.2018. A Oy oli 10.10.2018 asetettu konkurssiin.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että velan maksuille ei ollut ollut osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä. Maksuja oli pidettävä niiden erääntymisestä huolimatta takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 §:ssä tarkoitetusti ennenaikaisina. Kun velan maksuja ei pidetty olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisina, maksut peräytyivät konkurssipesään.

KKO:2024:26

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments