Generic filters
Exact matches only
9.4.2024 Oikeusuutiset

KKO: Pääomalainan pääoman palautus, joka on tehty lainan erääntymisen jälkeen mutta ilman lain mukaisten maksuedellytysten täyttymistä, on takaisinsaantilaissa tarkoitetulla tavalla ennenaikainen

KKO:2024:26 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Osakeyhtiö – Pääomalaina A Oy:n velkojat olivat myöntäneet A Oy:lle pääomalainoja, jotka olivat lainaehtojen mukaan erääntyneet maksettavaksi 30.4.2018. A Oy oli 29.6.2018 maksanut velkojilleen pääomalainan pääomaa ja korkoja. A Oy oli 17.9.2018 hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. Saneerausmenettely oli aloitettu 19.9.2018. A Oy oli 10.10.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kko-paaomalainan-paaoman-palautus-joka-on-tehty-lainan-eraantymisen-jalkeen-mutta-ilman-lain-mukaisten-maksuedellytysten-tayttymista-on-takaisinsaantilaissa-tarkoitetulla-tavalla-ennenaikainen/
27.3.2024 Oikeusuutiset

Pari vuosikymmentä aiemmin tehdyt lahjat puolisolle peräytyivät ulosotossa, koska niistä ei ollut tehty lahjailmoitusta

KKO:2024:22 Ulosottokaari – Takaisinsaanti ulosotossa – Takaisinsaannin vaikutukset – Palautusvelvollisuuden sovittelu – Lahja – Puolisoiden välinen lahja – Lahjailmoitus – Takaisinsaantivaatimuksen vanhentuminen Osakeyhtiön johtoon kuulunut C oli vuosina 1996, 2001 ja 2002 luovuttanut vastikkeetta aviopuolisolleen B:lle merkintäoikeutensa yhtiön vaihtovelkakirjalainaan ja optio-oikeutensa yhtiön emoyhtiön osakkeisiin. Luovutuksista ei ollut tehty lahjanlupauslain 6…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/pari-vuosikymmenta-aiemmin-tehdyt-lahjat-puolisolle-peraytyivat-ulosotossa-koska-niista-ei-ollut-tehty-lahjailmoitusta/
3.1.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti takaisinsaannin määräpäivästä – peräytynyt maksu tapahtunut rauenneen yrityssaneeraushakemuksen vireilläollessa

KKO:2024:1 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Määräpäivä Verohallinto oli hakenut A Oy:tä konkurssiin, ja A Oy oli tämän jälkeen hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. A Oy oli peruuttanut saneeraushakemuksensa ennen kuin saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty päätös. Myös Verohallinto oli peruuttanut konkurssihakemuksensa, ja hakemusten käsittely oli jätetty sillensä. A Oy oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kko-aanesti-takaisinsaannin-maarapaivasta-peraytynyt-maksu-tapahtunut-rauenneen-yrityssaneeraushakemuksen-vireillaollessa/
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
17.10.2022 Oikeusuutiset

Takaisinsaantikanne yrityssaneerausasiassa oli nostettu liian myöhään

KKO:2022:58 Yrityssaneeraus – Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä – Kanneaika A Oy:n yrityssaneerausmenettely oli aloitettu 26.2.2019. Selvittäjä oli vaatinut 7.2.2020 vireille panemassaan takaisinsaantikanteessa A Oy:n 10.1.2019 suorittaman 70 000 euron suuruisen velan maksun peräyttämistä. A Oy:n kirjanpito oli hoidettu asianmukaisesti. Selvittäjä oli kirjanpidon perusteella tullut tietoiseksi takaisinsaantiaikana tehdystä velan maksusta ja maksun merkityksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/takaisinsaantikanne-yrityssaneerausasiassa-oli-nostettu-liian-myohaan/
18.5.2022 Lausunnot

Lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Oikeusministeriölle Työryhmän loppumietintö yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (VN/28631/2021) Yleistä Asianajajat toimivat yrityssaneerauksissa monenlaisissa rooleissa sekä selvittäjinä ja valvojina mutta myös velallisten tai velkojien avustajina ja asiamiehinä. Tähän lausuntoon on pyritty tuomaan havaintojamme saneerausmenettelyistä eri näkökulmista painon ollessa kuitenkin selvittäjän tehtävässä saaduissa kokemuksissa. Työryhmän mietinnössä esitettyjen lainmuutosten tavoitteena on edistää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-yrityksen-saneerauksesta-annetun-lain-kehittamiseksi/
28.9.2021 Oikeusuutiset

HHO: Vaikka käräjäoikeuden lausumapyyntöön oli vastattu puutteellisesti vastaus esti kanteen tutkimatta jättämisen

Hel­HO:2021:8 Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Käräjäoikeus oli vastaajien vaatimuksesta antanut yksipuolisen tuomion kantajia vastaan näiden laiminlyötyä vastata käräjäoikeuden lausumapyyntöön. Kysymys siitä, oliko takaisinsaantihakemuksessa vastattu riittävästi lausumapyynnössä esitettyihin kysymyksiin oikeudenkäynnin jatkamiseksi. Hel­HO:2021:8

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/hho-vaikka-karajaoikeuden-lausumapyyntoon-oli-vastattu-puutteellisesti-vastaus-esti-kanteen-tutkimatta-jattamisen/
11.6.2021 Oikeusuutiset

Palautusvelvollisuus konkurssissa kohdistuu samoihin omaisuuseriin, jotka peräytettävällä oikeustoimella on luovutettu, sitä ei voi täyttää luovuttamalla konkurssipesälle muita samankaltaisia omaisuuseriä.

KKO:2021:48 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Takaisinsaannin vaikutukset Kioskiyritys A Oy oli velan maksuksi luovuttanut B Oy:lle kioskin tavaravaraston. A Oy:n konkurssipesän vaatimuksesta maksu oli määrätty peräytettäväksi. Korkein oikeus katsoi, että B Oy:llä ei ollut oikeutta täyttää takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaista palautusvelvollisuuttaan eikä 3 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/palautusvelvollisuus-konkurssissa-kohdistuu-samoihin-omaisuuseriin-jotka-peraytettavalla-oikeustoimella-on-luovutettu-sita-ei-voi-tayttaa-luovuttamalla-konkurssipesalle-muita-samankaltaisia-omaisuus/
5.2.2021 Oikeusuutiset

KKO äänesti takaisinsaannin edellytyksistä kun velka oli maksettu läheisyhtiön konkurssipesälle

KKO:2021:8 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään A Oy:llä oli saatava B Oy:ltä. A Oy asetettiin konkurssiin, minkä jälkeen sen konkurssipesän pesänhoitaja vaati konkurssiuhkaisella maksukehotuksella B Oy:tä suorittamaan velkansa. B Oy maksoi velan A Oy:n konkurssipesälle. Tämän jälkeen B Oy asetettiin konkurssiin. B Oy:n konkurssipesä vaati velan maksun peräyttämistä. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kko-aanesti-takaisinsaannin-edellytyksista-kun-velka-oli-maksettu-laheisyhtion-konkurssipesalle/
18.1.2021 Oikeusuutiset

Tuomionpurku ei mahdollista, koska yksipuolinen tuomio ei ollut lainvoimainen

KKO:2021:2 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa -Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon – Tiedoksianto A oli velvoitettu yksipuolisella tuomiolla maksusuoritukseen konkurssipesälle. A vaati ylimääräisessä muutoksenhakemuksessaan yksipuolisen tuomion purkamista. Koska hakija ei ollut näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota todisteellisesti tiedokseen, sanottu ratkaisu ei ollut lainvoimainen, minkä vuoksi Korkein oikeus jätti hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/tuomionpurku-ei-mahdollista-koska-yksipuolinen-tuomio-ei-ollut-lainvoimainen/