Konkurssiasiamies selvitti kyselyllä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua

22.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KAM kartoitti pesänhoitajien tutkintapyyntöjen laatua talousrikostutkinnasta valtakunnallisella tasolla. Marraskuussa 2023 kerättiin talousrikosyksiköistä kyselyllä havaintoja pesänhoitajien tekemistä tutkintapyynnöistä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa.

Talousrikosyksiköissä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua pidettiin pääasiassa hyvänä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta nro 18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja sen liitteenä olevaa tutkintapyyntömallia pidettiin hyvänä. Mallipohjan käytöstä sinänsä tuli kiitosta, mutta toivottiin entistä useamman pesänhoitajan käyttävän mallipohjaa, ja että pohja olisi käytössä säännöllisesti.

Varsinaisen rikosta koskevan näytön hankinta kuuluu esitutkintaviranomaiselle. Rikostutkinnan edistämiseksi toivottiin, että se tieto ja aineisto, mikä pesänhoitajilla on tulisi kattavasti poliisille jo tutkintapyynnössä / sen liitteenä. Erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Tutkintapyyntöön maininta siitä, mistä osoitteesta liiketoimintaa on käytännössä harjoitettu (ensisijainen peruste tutkintaforumille).
  • Teonkuvauksen tulisi olla täsmällinen ja kattava.
  • Erityisesti pesänhoitajan näkemykseen rikoksen tapahtuma-ajasta toivottiin täsmällisyyttä ja perusteluja.
  • Rikosnimike tai -nimikkeet tai vaihtoehtoiset -nimikkeet, joita pyydetään tutkimaan yksilöitävä selkeästi ja kukin rikosnimike eriteltynä.
  • Tutkintapyynnöissä esitetyistä summista liitteeksi tehdyt laskelmat / selvitys ja aineisto, mihin esitetyt summat perustuvat.
  • Kattava liiteaineisto: pesäluettelo, velallisselvitys, tutkittavia tekoja koskeva aineisto, siltä osin kuin saatavissa tekoaikaisten/viimeisimpien tilikausien pää- ja päiväkirjat, tilikohtaiset tuloslaskelmat ja taseet, allekirjoitetut tilinpäätökset, tutkintapyynnössä viitatut sopimukset ja hallintoaineisto, mahdollinen erityistarkastuskertomus – aina liitteineen!
  • Liitteiden toimittamiseksi pesänhoitaja voi pyytää poliisia toimittamaan pouta-linkin.

Talousrikosyksiköistä saadut palautteet otetaan huomioon tulevissa koulutuksissa ja valvontatyössä.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments