Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.6.2020 Oikeusuutiset

Ilmavoimien komentaja viivytteli esitutkinnan käynnistämisessä – syyllistyi palvelusrikokseen

KKO:2020:53 Sotilasrikos – Palvelusrikos – Esitutkinta Ilmavoimien komentaja A oli saanut tietoja, joiden mukaan lennoston komentaja Y oli johtaessaan Puolustusvoimien vapaaehtoista harjoitusta esiintynyt päihtyneenä ja käyttäytynyt epäasiallisesti harjoitukseen osallistuneita kohtaan. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:n olisi Y:n kurinpitoesimiehenä tullut pyytää esitutkinnan toimittamista muutaman päivän kuluessa siitä, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/ilmavoimien-komentaja-viivytteli-esitutkinnnan-kaynnistamisessa-syyllistyi-palvelusrikokseen/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä selvittää rikosasioiden käsittelyn tehostamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan rikosprosessin tehostamisen keinoja sekä esitutkintalain muutostarpeita. Tavoitteena on erityisesti nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä. Tehtävän taustalla ovat pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteet. Niiden mukaan poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja lisätään niin, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät. Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat myös teettäneet selvityksen (ns. LEAN-raportti),  jossa arvioitiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyoryhma-selvittaa-rikosasioiden-kasittelyn-tehostamista/
28.1.2020 Oikeusuutiset

Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat 4.4.2019 tehdyllä asettamispäätöksellä (VN/2119/2019) asettaneet professori Matti Tolvasen selvityshenkilöksi arvioimaan rikosketjun toimivuutta LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida rikosketjun toimintaa ottaen huomioon LEAN-periaatteet ja tehdä tätä koskevia kehittämisehdotuksia. Hankkeen tavoitteena oli käsittelyaikojen lyhentäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/rikosasioiden-kasittelyn-sujuvuutta-halutaan-parantaa/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Rikosasian avustajalla oli oikeus saada kopio valvontakameratallenteista sekä valokuvasta – mahdollisuus niihin tutustumiseen poliisin valvonnassa ei ollut riittävä tapa

Pohjois-Suomen HAO: Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-asiakirja – Asiakirjan antamistapa – Ääni- ja kuvatallenne – Valokuva – Henkilötiedon käsittely A:n avustajana rikosasiassa toiminut asianajaja oli pyytänyt Lapin poliisilaitokselta / Rovaniemen pääpoliisiasemalta käyttöönsä A:ta koskevat valvontakameratallenteet sekä valokuvan valvontakameratallenteesta. Rovaniemen pääpoliisiasema oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tallenteita kopioina, koska tallenteet sisälsivät muita henkilöitä kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/rikosasian-avustajalla-oli-oikeus-saada-kopio-valvontakameratallenteista-seka-valokuvasta-mahdollisuus-niiden-tutustumiseen-poliisin-valvonassa-ei-ollut-riittava-tapa/
11.12.2019 Oikeusuutiset

Asianomistajan tulisi esitutkinnan keskeyttämispäätöksen perusteluista saada vastaus siihen, miksi esitutkinta on keskeytetty.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rikoskomisarion huomiota esitutkinnan keskeyttämispäätösten riittävään perustelemiseen. Aloitettu esitutkinta saadaan tutkinnanjohtajan päätöksellä keskeyttää, jos rikoksesta ei epäillä ketään ja jos asiaan vaikuttavaa selvitystä ei ole saatavissa. Rikoskomisario oli perustellut päätöstään toteamalla, ettei asiassa ollut saatu selvyyttä rikoksesta epäillyn henkilöllisyydestä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianomistajan tulisi esitutkinnan keskeyttämispäätöksen perusteluista saada vastaus…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/asianomistajan-tulisi-esitutkinnan-keskeyttamispaatoksen-perusteluista-saada-vastaus-siihen-miksi-esitutkinta-on-keskeytetty/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Vangittuna pitäminen oli suhteeton pakkokeino esitutkinnan valmistumisen jälkeen

KKO:2019:99 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen Käräjäoikeus määräsi törkeästä huumausainerikoksesta ja huumausainerikoksesta epäillyn A:n pidettäväksi vangittuna myös esitutkinnan valmistumisen ja syytteen nostamisen jälkeen, koska käräjäoikeuden mukaan oli syytä epäillä A:n vaikeuttavan huumausainerikoksen selvittämistä vaikuttamalla rikoskumppaniinsa. Hovioikeus hylkäsi A:n vangittuna pitämistä koskevan kantelun. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/vangittuna-pitaminen-oli-suhteeton-pakkokeino-esitutkinnan-valmistumisen-jalkeen/
23.5.2019 Oikeusuutiset

Asianajajan käytön rajoittaminen esitutkinnassa ei loukannut ihmisoikeussopimusta

In today’s Chamber judgment in the case of Doyle v. Ireland (application no. 51979/17) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been: no violation Article 6 §§ 1 and 3 (c) (right to a fair trial and right to legal assistance of own choosing)…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/asianajajan-kayton-rajoittaminen-esitutkinnassa-ei-loukannut-ihmisoikeussopimusta/
19.7.2017 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjää koskeva esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Esitutkinnassa on selvitetty, onko Nissinen osallistunut syyttäjälaitoksessa esteellisenä käsittelyyn, joka koski syyttäjille Deep Lead Oy:ltä hankittua johtamiskoulutusta. Nissisen veli on Deep Lead Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön osake-enemmistön omistaja. Nissinen on kiistänyt rikosepäilyn virkavelvollisuuden rikkomisesta. Näytön arvioinnin ja oikeudellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/valtakunnansyyttajaa-koskeva-esitutkinta-on-siirtynyt-syyteharkintaan/
6.3.2017 Oikeusuutiset

AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan. Rikosilmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/aoa-esitutkinta-viivastyi-aiheettomasti-ministerin-epaillyssa-rikosasiassa/
28.11.2016 Oikeusuutiset

I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

I-SHO:2016:11 Syyteneuvottelu – Tuomioesitys Tunnustamisoikeudenkäynti Kysymys oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n tuomioesitystä, luvun 10 a §:n syyteneuvottelua sekä 5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten soveltuvuudesta muutoksenhakutuomioistuimessa.*** Nyt kysymyksessä olevassa asiassa A on valittanut syyksilukemisen osalta vain yhdestä törkeää huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen määräämisestä. Siltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/i-sho-arvioi-voidaanko-syyteneuvottelua-ja-tuomioesitysta-soveltaa-muutoksenhakuvaiheessa/