Työnantajan kustantamien oikeudenkäyntikulujen tulisi olla työntekijälle verovapaita

26.1.2024 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliitto ehdottaa tuloverolain muuttamista korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjapäätöksen 2023:116 johdosta. Tavoitteena on varmistaa työntekijöiden oikeusturva erityisesti puolustautumisoikeuksien osalta. Verotuksessa tulisi voida korvata työntekijän tavanomaisella huolellisuudella hoitamista työtehtävistä aiheutuviin oikeusprosesseihin liittyvät oikeudenkäyntikulut verovapaasti.

KHO:n vuosikirjapäätöksen mukaan työnantajan rikosasiassa kustantamat oikeudelliset neuvonantokulut ja oikeudenkäyntikulut ovat työntekijän tuloa laajemmin kuin miten niitä käsiteltiin aiemmin noudatetussa verotuskäytännössä. Oikeudellisten neuvonantokulujen ja oikeudenkäyntikulujen verokohtelun muutos heikentää työntekijöiden oikeusturvaa. KHO:n päätös liittyy Helsingin Sanomien niin sanottuun Viestikoekeskus-oikeudenkäyntiin.

Asianajajaliitto ehdottaa uuden pykälän lisäämistä tuloverolakiin, joka takaa verovapauden työnantajan kustantamille oikeudellisille kuluille silloin, kun kyseessä on työtehtävien suorittamiseen liittyvä rikosasia ja työntekijä on noudattanut tehtävässään tavanomaista huolellisuutta. Aloitteessa esitetään myös tarvetta selventää tilannetta, jossa työntekijä toimii asianomistajana rikosasiassa tai on joutunut vahingonkorvausvaateiden kohteeksi.

– Toimittajat eivät ole ainoa ammattikunta, joka voi joutua rikos- tai vahingonkorvausasian vastaajaksi työtehtävissä, joissa on noudatettu huolellisesti työnantajan ohjeistusta. Esimerkiksi hoitoalalla kyseeseen voi tulla esitutkinta, syyte tai vahingonkorvausvaade hoitovirheeseen liittyvästä vammantuottamuksesta, vaikka tapahtumahetkellä tätä ei välttämättä voi ennakoida. Tästä huolimatta jo esitutkintavaiheeseen tai vaatimuksiin vastaamiseen liittyvä oikeudellinen neuvonta, jonka työnantaja korvaa, on työntekijälle veronalaista ansiotuloa, asianajaja Samu Lassila kuvaa.

Asianajajaliitto painottaa oikeusvaltioperiaatteen ja oikeusturvan merkitystä oikeuspoliittisessa työssään. Työntekijän oikeus puolustautua rikosasiassa on perusoikeus, joka on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

– Toivomme, että lakialoite käynnistää keskustelun ja lainvalmistelun verolainsäädännön muuttamiseksi, jotta työntekijöiden oikeusturva ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen voidaan turvata, sanoo Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson.

Lisätietoja:
– Asianajaja Samu Lassila, Suomen Asianajajaliiton vero-oikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, puh. +358 40 037 7088, samu.lassila@krogerus.com
– Pääsihteeri Niko Jakobsson, Suomen Asianajajaliitto, puh. +358 50 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
– Viestintäjohtaja Liisa Laitinen, Suomen Asianajajaliitto, puh. +358 44 333 0512, liisa.laitinen@asianajajaliitto.fi

Aloite tuloverolain muuttamiseksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen 2023:116 johdosta