Saneerausohjelman mukaisesti tehty saatavan leikkaus ei verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno

15.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:28 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulonhankkimismeno – Lainasaatavan menetys – Tavallinen velkakirja – Yrityssaneeraus

A oli vuonna 2018 sijoittanut 374 000 euroa B Oy:n vieraan pääoman ehtoisiin tavallisiin velkakirjoihin. A:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaan ja hänen velkakirjoista saamiaan korkotuloja oli pidetty hänen veronalaisena pääomatulonaan. A ei esittänyt selvitystä siitä, että hänellä olisi ollut muuta varojen lainaustoimintaa. Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan A:lla ei ollut intressiyhteyttä B Oy:öön.

B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka oli alkanut maaliskuussa vuonna 2020. Käräjäoikeus oli lokakuussa vuonna 2020 vahvistanut B Oy:n saneerausohjelman, jossa A:n velkakirjaan perustuvaa saatavaa oli leikattu 30 prosenttia.

Vaikka A:n B Oy:lle antamien lainojen ja yrityssaneerauksessa huomioon otettavan saatavan kokonaismäärä sekä hänelle mainituista lainoista aiemmin maksettu korko eivät sinänsä olleet vähäisiä, lainaustoimintaa ei ollut katsottava vuosikirjapäätöksessä KHO 2014:21 tarkoitetulla tavalla laajaksi ja luonteeltaan aktiiviseksi. A:n B Oy:ltä olevaan velkakirjaan perustuvaan saatavaan vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti tehty leikkaus ei ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa ollut A:n tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettu verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno.

Äänestys 4 – 1 ja esittelijän eriävä mielipide.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Vrt. KHO 2014:21

KHO:2024:28

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments