Generic filters
Exact matches only
15.3.2024 Oikeusuutiset

Saneerausohjelman mukaisesti tehty saatavan leikkaus ei verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno

KHO:2024:28 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulonhankkimismeno – Lainasaatavan menetys – Tavallinen velkakirja – Yrityssaneeraus A oli vuonna 2018 sijoittanut 374 000 euroa B Oy:n vieraan pääoman ehtoisiin tavallisiin velkakirjoihin. A:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaan ja hänen velkakirjoista saamiaan korkotuloja oli pidetty hänen veronalaisena pääomatulonaan. A ei esittänyt selvitystä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/saneerausohjelman-mukaisesti-tehty-saatavan-leikkaus-ei-verotuksessa-vahennyskelpoinen-tulonhankkimismeno/
13.11.2023 Oikeusuutiset

A:lla oli oikeus vähentää maksamansa rahoitusvastikkeet pääomatulon hankkimisesta johtuneina menoina siltä osin, kuin niiden ei katsottu kohdistuvan lomahuoneiston omaan käyttöön

KHO:2023:104 Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulojen hankkimisesta johtuneet menot – Rahoitusvastike – Tappiollinen tulonhankkimistoiminta – Kiinteistöosakeyhtiö – Lomahuoneisto A oli omistanut Kiinteistö Oy B:n osakkeet, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan tuottivat oikeuden hallita yhtä yhtiön rakennuksessa olevaa lomahuoneistoa. Kiinteistö Oy B:n yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että osakkeenomistajalla oli oikeus käyttää lomahuoneistoaan korkeintaan 56…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/alla-oli-oikeus-vahentaa-maksamansa-rahoitusvastikkeet-paaomatulon-hankkimisesta-johtuneina-menoina-silta-osin-kuin-niiden-ei-katsottu-kohdistuvan-lomahuoneiston-omaan-kayttoon/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 – ei korotusta oikeusapupalkkioihin

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja kaikkiaan 1,1 miljardia euroa. Kokonaismäärärahan taso on noin 42 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Virastojen toimintamenojen osuus määrärahoista on noin 80 prosenttia. Lisärahoitusta varattiin muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen, saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseen ja oikeudenhoidon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2023-ei-korotusta-oikeusapupalkkioihin/
13.3.2017 Oikeusuutiset

Oliko A:lla oikeus vähentää Suomen verotuksessa Yhdysvalloissa asumisen ajalta kertyneet ulkomaisten arvopapereiden luovutustappiot?

Helsingin HAO Yleisesti verovelvollinen – Ulkomailla asuva luonnollinen henkilö – Ulkomaantulot – Arvopaperikauppa – Luovutustappio – Vähennyskelpoisuus – Verosopimus – Yhdysvallat – Symmetriaperiaate – Tulonhankkimiskulut A oli Suomen kansalainen ja Suomessa yleisesti verovelvollinen. Asiassa oli riidatonta, että A oli ollut Suomen ja Yhdysvaltain välisen verosopimuksen mukaan Yhdysvalloissa asuva ajanjaksolla 8.7.2011–31.12.2012.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/oliko-alla-oikeus-vahentaa-suomen-verotuksessa-yhdysvalloissa-asumisen-ajalta-kertyneet-ulkomaisten-arvopapereiden-luovutustappiot/
13.2.2014 Oikeusuutiset

Psykologin opintokustannukset psykoterapeutiksi eivät olleet tulonhankkimiskuluina vähennyskelpoisia

KHO:2014:27 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot – Psykoterapiakoulutus – Nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeus – Opiskelumenot A työskenteli keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalla kliinisenä psykologina. Hän oli vuonna 2008 aloittanut psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaiset opinnot. A:n työnantaja oli kustantanut noin 34 prosenttia koulutuksesta aiheutuneista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/psykologin-opintokustannukset-psykoterapeutiksi-eivat-olleet-tulonhankkimiskuluina-vahennyskelpoisia/