Psykologin opintokustannukset psykoterapeutiksi eivät olleet tulonhankkimiskuluina vähennyskelpoisia

13.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:27
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot – Psykoterapiakoulutus – Nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeus – Opiskelumenot

A työskenteli keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalla
kliinisenä psykologina. Hän oli vuonna 2008 aloittanut psykoterapeutin
ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavat terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaiset opinnot. A:n työnantaja
oli kustantanut noin 34 prosenttia koulutuksesta aiheutuneista menoista.
Saadun selvityksen mukaan A:n psykoterapeuttikoulutus oli hänen
työssään tarpeellinen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksesta hallinto-oikeuden
päätöksen, jolla A:n kustannettavaksi jäänyt osuus koulutusmenoista oli
katsottu A:n tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiksi
vähennyskelpoisiksi menoiksi. Koska koulutuksesta seurasi oikeus käyttää
psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä, mikä oikeus ei ollut
sidoksissa ammattihenkilön kulloiseenkin työpaikkaan, koulutuksesta
aiheutuneet kustannukset katsottiin A:n vähennyskelvottomiksi
elantomenoiksi. Niillä yksilöllisillä olosuhteilla, joissa
psykoterapeuttikoulutus tapahtui ja ammattinimikkeen käyttöoikeus
saavutettiin, ei ollut asiassa merkitystä. Verovuosi 2009.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments