Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 – ei korotusta oikeusapupalkkioihin

19.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja kaikkiaan 1,1 miljardia euroa. Kokonaismäärärahan taso on noin 42 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Virastojen toimintamenojen osuus määrärahoista on noin 80 prosenttia. Lisärahoitusta varattiin muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen, saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseen ja oikeudenhoidon turvaamiseen.

Oikeusministeriön hallinnonalan vuoden 2023 budjetilla rahoitetaan demokraattisen oikeusvaltion ydintoimintoja, joita ovat muun muassa koko tuomioistuinlaitoksen toiminta (316 miljoonaa euroa), kattava julkinen oikeusapu ja edunvalvonta mukaan lukien kuluttajariitalautakunta (84 miljoonaa euroa), laadukas syyttäjätoiminta (57 miljoonaa euroa), tehokas ulosottotoiminta mukaan lukien konkurssiasiamies (107 miljoonaa euroa) sekä vaikuttava vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano (241 miljoonaa euroa).

– Olen erittäin tyytyväinen, että hallituksen talousarvioesitykseen sisältyy määrärahat lainsäädäntöön, jolla tehostetaan lähestymiskieltoa ja nopeutetaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Nämä ovat todella tärkeitä toimenpiteitä rikosten uhrien aseman parantamiseksi,, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Vuonna 2023 lähestymiskiellon tehostamiseen ehdotetaan noin 470 000 euron ja lapsiin kohdistuvien rikosten kiireelliseen käsittelyyn 564 000 euron lisämäärärahaa. Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen toimeenpanon rahoitukseen osoitetaan 1,9 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyy useita muitakin oikeusministeriön valmistelemia niin kutsuttuja budjettilakiesityksiä.

– Oikeusministeriön rooli yhteiskunnan peruslainsäädännön ylläpitäjänä ja uudistaja on keskeinen. Annamme tänä vuonna talousarvioesityksen yhteydessä monta budjettilakia, jotka vaativat täytäntöönpanoresurssien lisäksi myös laadukasta lainvalmistelua. Jotta oikeusministeriö voi huolehtia yhteiskunnan peruslainsäädännön ylläpidosta ja seurannasta sekä hoitaa sille kuuluvan tehtävän osallistua myös muiden ministeriöiden hankkeisiin ja tukea niitä täysipainoisesti, se tarvitsee resurssit. Budjetissa ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa lainvalmistelun laadun ja jatkuvuuden turvaamiseksi, Henriksson kertoo.

Kehyspäätöksen mukaisesti oikeudenhoidon turvaamiseen kohdistetaan 12 milj. euron lisäys ja 3 milj. euroa hallinto-oikeuksien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseen. Myös ensi vuonna syyteharkinnan ja käsittelyaikojen lyhentämiseen on käytettävissä 4 milj. euroa ja vankilaturvallisuuden parantamiseen 2 milj. euroa.

Muita talousarviossa huomioituja asiakokonaisuuksia

Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen tarkoitettuihin määrärahoihin ehdotetaan lisäystä puoli miljoonaa euroa, josta 360 000 eurolla vahvistettaisiin saamelaiskäräjien resursseja.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen vuoksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle oikeusministeriön toimintamenoihin osoitetaan 53 000 euron määrärahalisäys ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintamenoihin 263 000 euron määrärahalisäys.

Ulosottovelallisten suojaosuuteen esitetään väliaikaista korotusta vuodelle 2023 yksivuotisena kokeiluna. Tämän lisäksi budjettilakiehdotuksena ehdotetaan myös velallisille annettavien vapaakuukausien lisäämistä ja maksukyvyn olennaisen heikkenemisen huomioimista tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen vuoksi. Tavoitteena on helpottaa ulosottovelallisten asemaa lisäämällä heidän käyttöönsä jäävien tulojen määrää.

Tietosuojavaltuutetulle vireille tulleiden asioiden määrä on kolminkertaistunut tietosuoja-asetuksen muutoksen jälkeen. Talousarvioesitys sisältää noin puolen miljoonan euron määrärahalisäyksen tietosuojavaltuutetun resurssien turvaamiseksi. Lisäksi talousarvioesitys sisältää tietosuojavaltuutetulle 136 000 euroa tietoturvaloukkausten käsittelyyn ja tietosuojasertifiointeihin.

Valtion talousarvio 2023

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments