Nopeutettua saneerausmenettelyä koskevaa konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta päivitetty

19.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suositukseen ja liitteeseen on tehty Yrityssaneerauslain ja siihen liittyvien lakien 1.6.2023 (479/2023) voimaan tulleista muutoksista johtuen päivityksiä.

Yrityssaneerauslain 13 luvun 92 § ssä mainitut velkojien hyväksynnät nopean saneerausmaksuohjelman vahvistamiselle oli saatava velkojilta joiden saatavien määrät olivat 80 % velkojien saatavien kokonaismäärästä tai velkojalta jonka saatavan määrä oli vähintään 10 % velkojien saatavien kokonaismäärästä. Prosentteja alennettiin ja uudet vastaavat ovat 70 % / 10 %. Lisäksi 92 pykälään tuli uusi 2 momentti, jossa prosentteja alennettiin tästäkin ja uudet prosentit ovat 60 % / 10 %. Uudistuksella pyritään helpottamaan nopeutettujen maksuohjelmien vahvistamista.

Voimassa olleessa suosituksessa oli monessa kohtaa viitattu 80 / 10 velkojiin. Prosenttiviittausten sijaan suositusta muutettiin siten, että viitataan 13 luvun 92 §:ssä tarkoitettuihin velkojiin.

Lisäksi suositukseen päivitettiin uutena saneerauskeinona varhainen saneerausmenettely.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments