Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut suosituksen yrityssaneerausvelallisen neuvonnasta ja ohjauksesta

26.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tärkeä osa suositusta on sen liitteenä oleva yrityssaneerausvelalliselle annettavaksi tarkoitettu esite ”Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä”.

Suositus ja sen liite julkaistu Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivulla.

Taustana uuden suosituksen laatimiselle on se, että suositusta nro 16 selvittäjän asemasta ja tehtävistä ei ole päivitetty 1.7.2022 jälkeen, ja neuvottelukunta on päättänyt laatia yrityssaneerausmenettelyn eri aihepiireistä erilliset suositukset, kuten konkurssin osalta.

Keskeinen sisältö

 1. Yleistä

  Selvittäjän on heti saneerauksen alettua annettava tarpeelliset tiedot ja ohjeet saneerausmenettelystä velallisen edustajille, taloushallinnolle ja muille avain-henkilöille.
  Selvittäjän on myös arvioitava saneerausmenettelyn kokonaiskustannukset ja selvitettävä velalliselle palkkioperusteensa ja periaatteet, joita noudatetaan mahdollisen asiantuntija-avun hankkimisessa.

 2. Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä- esite

  Tarkoituksena on, että selvittäjä antaa suosituksen liitteenä olevan esitteen velalliselle yrityssaneerausmenettelyn alkaessa. Esitteessä on yrityssaneeraus-velalliselle tarkoitettua tietoa sellaisesta yrityssaneerausmenettelystä, jossa on selvittäjä. Saneerausmenettelyllä tarkoitetaan vaihetta tuomioistuimen saneerausmenettelyn aloittamispäätöksestä saneerausohjelman vahvistamiseen.

 3. Alkuneuvottelu

  Suositeltavaa on, että selvittäjä järjestää alkuneuvottelun, jossa on syytä käydä läpi mm. yrityksen taloudellinen tilanne ja sen seuranta, velkojen maksamisperiaatteet, velallisen oikeudet ja velvollisuudet, saneerausmenettelyn kulku, alus-tavat näkemykset tervehdyttämistoimista ja saneerauskustannukset.

 4. Tiedottaminen menettelyn kestäessä

  Menettelyn kestäessä selvittäjän on annettava velalliselle tietoa saneeraukseen vaikuttavista seikoista, mukaan lukien menettelyn keskeyttämisperusteista.

  Selvittäjän on annettava velalliselle tiedot asiantuntijoille annetuista toimeksiannoista ja niiden arvioiduista kustannuksista. Velallisen toiminnan tarkastukseen liittyen selvittäjän on informoitava velallista tarkastustarpeesta ja annettava arvio tarkastuskustannuksista.‍

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments