Generic filters
Exact matches only
8.4.2019 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-8/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Vieraan esineen aiheuttama vaurio (FOD, foreign object damage) – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lähtö- tai laskukiitotiellä olleen ruuvin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa/
15.11.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 1008/2008 – 2 artiklan 18 alakohta – 23 artiklan 1 kohta – Kuljetus – Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt Euroopan unionissa – Tiedottaminen – Lopullisen hinnan ilmoittaminen – Lentohinnan sisällyttäminen lopulliseen hintaan – Velvollisuus ilmoittaa lentohinnat euroina tai paikallisessa valuutassa – Merkityksellisen paikallisen valuutan valinta –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-9/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lennon peruuntuessa lentoyhtiön on palautettava myös välittäjän lippujen oston yhteydessä perimä palkkio, mikäli se on ollut palkkiosta tietoinen Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Hamburg (Hampurin alioikeus, Saksa) Ennakkoratkaisupyyntö koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa/
9.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan b alakohta – Soveltamisala – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite – Lentokonetta miehistöineen koskeva vuokrasopimus (”wet lease”) Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Hamburg (Hampurin alueellinen alioikeus, Saksa). Ennakkoratkaisupyyntö koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-2/
1.6.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Suoraan toisiinsa liittyvien lentojen käsite – Jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevä lento, joka sisältää liittymälennon kolmannen valtion alueella sijaitsevalla lentoasemalla ja jonka lopullisena määräpaikkana on kyseisen kolmannen valtion toinen lentoasema Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-3/
11.5.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  rechtbank Noord-Nederland (Pohjois-Alankomaiden tuomioistuin) Ennakkoratkaisupyyntö koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-4/
5.5.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi Ennakkoratkaisupyynnön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-5/
17.3.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Kansalliset viranomaiset harjoittavat yleistä valvontaa lentomatkustajien oikeuksien turvaamiseksi, mutta niiden velvollisuutena ei ole toimia yksittäistapauksia koskevien valitusten perusteella. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan kuitenkin antaa niille tällainen toimivalta Ennakkoratkaisupyynnöt oli esittänyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat). Ennakkoratkaisupyynnöt koskivat matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-6/
18.9.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi. Tietyt tekniset viat kuten muun muassa lentoliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat piilevät valmistusvirheet saattavat kuitenkin vapauttaa lentoliikenteen harjoittajat korvausvelvollisuudesta. Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank Amsterdam (Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koski matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-7/