Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

9.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan b alakohta – Soveltamisala – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite – Lentokonetta miehistöineen koskeva vuokrasopimus (”wet lease”)

Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Hamburg (Hampurin
alueellinen alioikeus, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 2 artiklan
b alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajina ovat Wolfgang Wirth,
Theodor Mülder, Ruth Mülder ja Gisela Wirth ja vastaajana Thomson
Airways Ltd ja joka koskee sitä, onko viimeksi mainittu velvollinen
maksamaan korvausta näille neljälle matkustajalle lennon määräpaikkaan
saapumisen viivästyttyä yli kolme tuntia.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 261/2004 ja erityisesti sen 2 artiklan b
alakohdassa tarkoitettua lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan
käsitettä on tulkittava siten, että se ei kata pääasiassa kyseessä
olevan kaltaista lentoliikenteen harjoittajaa, joka vuokraa toiselle
lentoliikenteen harjoittajalle ilma-aluksen sekä miehistön lentokonetta
miehistöineen koskevalla vuokrasopimuksella (wet lease) mutta ei ole
toiminnallisessa vastuussa lennoista, myös silloin, kun matkustajille
toimitetussa lennolle varattua paikkaa koskevassa varausvahvistuksessa
mainitaan, että tämän lennon suorittaa ensin mainittu lentoliikenteen
harjoittaja.

Linkki asiaan C-532/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments