Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

13.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lennon peruuntuessa lentoyhtiön on palautettava myös välittäjän lippujen oston yhteydessä perimä palkkio, mikäli se on ollut palkkiosta tietoinen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Hamburg (Hampurin alioikeus,
Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 8 artiklan
1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Dirk ja
Ann-Kathrin Harms ja heidän neljä lastaan sekä Vueling Airlines SA ja
jossa on kyse Opodo Ltd:n välityksellä ostettujen lippujen hinnan
palauttamisesta.

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 261/2004 ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa on tulkittava siten, että lipun hintaan, joka on otettava
huomioon määritettäessä rahasummaa, joka lentoliikenteen harjoittajan on
palautettava matkustajalle lennon peruuntuessa, sisältyy kyseisen
matkustajan maksaman summan ja lentoliikenteen harjoittajan saaman
summan välinen erotus, joka vastaa kahden viimeksi mainitun välillä
välittäjänä toimineen tahon perimää palkkiota, jollei tätä palkkiota ole
vahvistettu mainitun lentoliikenteen harjoittajan tietämättä, mikä
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava.

Linkki asiaan C-601/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments