Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

1.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Suoraan toisiinsa liittyvien lentojen käsite – Jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta lähtevä lento, joka sisältää liittymälennon kolmannen valtion alueella sijaitsevalla lentoasemalla ja jonka lopullisena määräpaikkana on kyseisen kolmannen valtion toinen lentoasema

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Berlin (Berliinin
alueellinen alioikeus, Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 3 artiklan
1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Claudia Wegener ja
Royal Air Maroc SA ja joka koskee lennon huomattavan viivästymisen
vuoksi vaadittua korvausta.

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on
tulkittava siten, että kyseistä asetusta sovelletaan matkustajan
kuljetukseen, joka tapahtuu yhden ainoan varauksen perusteella ja johon
sisältyy – matkustajan jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta
tapahtuvan lähdön ja tämän kolmannen valtion alueella sijaitsevalle
lentoasemalle tapahtuvan saapumisen välillä – suunniteltu välilasku
unionin ulkopuolella lentokoneen vaihtoineen.

Linkki asiaan C-537/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments