EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

11.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  rechtbank Noord-Nederland
(Pohjois-Alankomaiden tuomioistuin)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 5 artiklan
1 kohdan c alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Bas Jacob Adriaan
Krijgsman ja Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (jäljempänä SLM),
joka on lentoliikenteen harjoittaja, ja joka koskee sitä, että SLM
kieltäytyi maksamasta Krijgsmanille korvausta hänen lentonsa
peruuttamisen perusteella.

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja
7 artiklaa on tulkittava siten, että lennosta vastaavan lentoliikenteen
harjoittajan on maksettava näissä säännöksissä tarkoitettu korvaus siinä
tapauksessa, että matkustajalle ei ole ilmoitettu lennon
peruuttamisesta vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista
lähtöaikaa, myös silloin, kun kyseinen lentoyhtiö on ilmoittanut
peruuttamisesta matkatoimistolle, jonka välityksellä kuljetussopimus
kyseisen matkustajan kanssa on tehty, vähintään kaksi viikkoa ennen
aikataulun mukaista lähtöaikaa ja kun matkatoimisto ei ole ilmoittanut
tästä matkustajalle tässä määräajassa.

Linkki asiaan C-302/16
Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments