Generic filters
Exact matches only
20.3.2024 Oikeusuutiset

Työntekijän oleskeluluvan peruuttamisharkinnassa huomioitava johtuiko irtisanoutuminen työnantajan moitittavasta menettelystä

KHO:2024:35 Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Työnantajan moitittava menettely Kysymys oli työntekijän oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että oleskeluluvan haltija oli irtisanoutunut työstään. Oleskeluluvan haltija oli kertonut työoloistaan ja työnantajansa toiminnasta seikkoja, jotka antoivat vahvoja viitteitä siitä, että työnantaja oli merkittävällä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tyontekijan-oleskeluluvan-peruuttamisharkinnassa-huomioitava-johtuiko-irtisanoutuminen-tyonantajan-moitittavasta-menettelysta/
21.11.2023 Oikeusuutiset

Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kun-oleskeluluvan-perusteena-ollut-perheiden-paattyi-puolison-vakivaltaisuuden-vuoksi-ei-oleskelulupaa-olisi-tullut-peruuttaa/
30.11.2023 Oikeusuutiset

Pysyvää oleskelulupaa ei voitu evätä sillä perusteella, että henkilön määräaikainen lupa oli peruutettu hakemuksen jättämisen jälkeen

KHO:2023:110 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Yhtäjaksoinen luvallinen oleskelu – Oleskeluluvan peruuttaminen – Hakemuksen jättöhetki – Ratkaisuhetki Asiassa oli kysymys pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. A oli pysyvää oleskelulupaa hakiessaan oleskellut Suomessa jatkuvan oleskeluluvan saatuaan luvallisesti yli neljän vuoden ajan ja näin ollen tuolloin täyttänyt ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin mukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/pysyvaa-oleskelulupaa-ei-voitu-evata-silla-perusteella-etta-henkilon-maaraaikainen-lupa-oli-peruutettu-hakemuksen-jattamisen-jalkeen/
29.3.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut tarkistaa päätöksen tehneeltä viranomaiselta oliko sen itse hankkimastaan tiedosta saama käsitys oikea

KHO:2023:27 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Hallinto-oikeuden menettely – Selvittämisvelvollisuus – Uusi oleskelulupa – Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmä – UMA-järjestelmä Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut A:lle myönnetyn pysyvän oleskeluluvan ja päättänyt karkottaa hänet kotimaahansa. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen oleskeluluvan osalta, mutta kumosi päätöksen karkottamisen osalta. Hallinto-oikeuden päätös perustui karkottamisen osalta sen ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmästä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-tarkistaa-paatoksen-tehneelta-viranomaiselta-oliko-sen-itse-hankkimastaan-tiedosta-saamansa-kasitys-oikea/
5.6.2020 Oikeusuutiset

Pysyvä oleskelulupa raukea pysyvän maahanmuuton seurauksena, vaikka henkilö kävisi Suomessa alle kahden vuoden välein

KHO:2020:65 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa Asiassa oli ratkaistavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa valittajina olleiden aviopuolisoiden ulkomaalaislain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttaneen pysyvästi pois maasta ja peruuttaa heidän pysyvät oleskelulupansa. Asiassa oli myös kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/pysyva-oleskelulupa-raukea-pysyvan-maahanmuuton-seurauksena-vaikka-henkilo-kavisi-suomessa-alle-kahden-vuoden-valein/
9.11.2016 Oikeusuutiset

Työtapaturmassa kuolleen ulkomaalaisen lesken oleskelulupaa ei peruutettu perhesiteen katkeamisen seurauksena

KHO:2016:170 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle perhesiteen perusteella myönnetyn jatko-oleskeluluvan, koska A:n avioliitto oli päättynyt hänen puolisonsa kuoltua työtapaturman seurauksena, eikä niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa oli myönnetty, siten ollut enää olemassa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan se, ettei enää ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyotapaturmassa-kuolleen-ulkomaalaisen-lesken-oleskelulupaa-ei-peruutettu-perhesiteen-katkeamisen-seurauksena/
15.12.2015 Oikeusuutiset

Oleskelulupa-asiassa olisi tullut järjestää suullinen käsittely avioliiton aitouden selvittämiseksi

KHO:2015:177 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely Kiinan kansalaiselle A:lle oli myönnetty perhesideperusteinen oleskelulupa Suomen kansalaisen B:n kanssa solmimansa avioliiton perusteella. Poliisilaitos oli sittemmin peruuttanut oleskeluluvan katsottuaan, että sen myöntämisen edellytyksiä ei ollut enää olemassa. Poliisilaitoksen mukaan ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/oleskelulupa-asiassa-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-avioliiton-aitouden-selvittamiseksi/
2.7.2014 Oikeusuutiset

Somalialaisen oleskelulupa peruutettiin, KHO:lla ei velvollisuutta suulliseen käsittelyyn

KHO:2014:114 Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Somalia – Somalimaa – Kielianalyysi – Kansainvälinen suojelu Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut Somalian kansalaiselle myönnetyn toissijaisen suojeluaseman ja oleskeluluvan sekä määrännyt hänet karkotettavaksi Somaliaan (Somalimaahan), koska suoritetun kielianalyysin perusteella hän oli tosiasiassa kotoisin Somalimaasta eikä Etelä-Somaliasta, kuten oli kertonut,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/somalialaisen-oleskelulupa-peruutettiin-kholla-ei-velvollisuutta-suulliseen-kasittelyyn/
25.1.2016 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2015 myönnettiin hieman yli 20 000 oleskelulupaa, uusia Suomen kansalaisia reilut 8 000

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015 Suurin osa luvista myönnettiin aikaisempien vuosien tapaan joko perhesiteen, opiskelun tai työn perusteella. Perhesiteen perusteella luvan sai 6 036 henkilöä (2014: 6 774), ja opiskeluun lupa myönnettiin 5 869 hakijalle (2014: 5 611). Työn perusteella oleskeluluvan sai 5 436 henkilöä (2014:…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/maahanmuuttovirasto-vuonna-2015-myonnettiin-hieman-yli-20-000-oleskelulupaa-uusia-suomen-kansalaisia-reilut-8-000/