Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

21.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate

Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen kohdalla ulkomaalaisella oli mahdollisuus hakea oleskelulupaa ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin perusteella. Lainkohdan mukaan oleskelulupa voidaan myöntää ulkomaalaiselle perhesiteen päätyttyä, jos henkilön tilanne on erityisen vaikea puolison häneen kohdistaman väkivallan vuoksi ja luvan epääminen olisi kohtuutonta.

Korkein hallinto-oikeus arvioi, että ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin luvan myöntämisen edellytykset olivat sillä tavoin toiminnallisesti yhteydessä luvan peruuttamisharkintaan, että säännös oli otettava huomioon lupaa viranomaisaloitteisesti peruutettaessa.

Asian olosuhteissa korkein hallinto-oikeus katsoi, että Maahanmuuttoviraston ei ollut tullut päätöksentekohetkellä peruuttaa oleskelulupaa.

Ks. KHO 2005:50, KHO 2016:170 ja KHO 2023:101

(34) Muutoksenhakijan oleskeluluvan peruuttamiselle on sinänsä ollut olemassa oikeudelliset edellytykset. Kun kuitenkin otetaan huomioon erityisesti perhesiteen katkeamisen syystä saatu selvitys sekä muutoksenhakijan kokonaistilanne Suomessa, oleskeluluvan peruuttamisen on katsottava rajoittavan muutoksenhakijan oikeuksia enemmän kuin on välttämätöntä sen edistämiseksi, että maahanmuutto pysyy hallittuna. Kun lisäksi otetaan huomioon lasten olosuhteista saatu selvitys sekä ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin esityöt ja perhesiteen päätyttyä myönnettävän jatkoluvan edellytykset, Maahanmuuttoviraston ei ole tullut päätöksentekohetkellä peruuttaa muutoksenhakijan oleskelulupaa ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla.

KHO:2023:107

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments