Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.2.2020 Oikeusuutiset

Väärennetyn koulutodistuksen esittäminen ensimmäistä oleskelulupaa haettaessa oikeutti epäämään jatkoluvan ja karkottamaan Schengen-alueelta

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Työntekijän jatkolupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Myönteinen osapäätös Uzbekistanin kansalainen on hakenut jatko-oleskelulupaa työnteon perusteella 5.10.2018. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on tehnyt asiassa myönteisen osapäätöksen 8.2.2019. Valittaja oli toimittanut edellisen oleskelulupahakemuksensa liitteenä todistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vaarennetyn-koulutodistuksen-esittaminen-ensimmaista-oleskelulupaa-haettaessa-oikeutti-epamaan-jatkoluvan-ja-karkottamaan-schengen-alueelta/
18.11.2019 Oikeusuutiset

KHO:n jaostoplenum: Työluvan hakijan liian pienet tulot aiemman työnantajan palveluksessa ei ollut peruste evätä uutta lupaa toisen työnantajan työhön

KHO:2019:146 Ulkomaalaisasia – Työtekijän oleskelulupa – Jatko-oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Uusi työsuhde – Toimeentuloedellytyksen täyttymättä jääminen edellisen oleskeluluvan aikana – Kielteinen osapäätös Serbian kansalainen A oli hakenut työntekijän jatko-oleskelulupaa työskennelläkseen maatalouslomittajana B:n kaupungin palveluksessa. Työ- ja elinkeinotoimisto oli tehnyt kielteisen osapäätöksen, koska A:n toimeentulon ei ollut katsottu olleen turvattu ansiotyöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/khon-jaostoplenum-tyoluvan-hakijan-liian-pienet-tulot-aiemman-tyonantajan-palveluksessa-ei-ollut-peruste-evata-uutta-lupaa-toisen-tyonanatajan-tyohon/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHO arvioi lumeavioliiton tunnusmerkkejä

KHO:2019:116 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Tutustuminen internet-sivustolla – Perhe-elämän viettäminen – Näyttövelvollisuus – Lumeavioliitto Burkina Fasossa asuva nykyisin 37-vuotias oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton perheenkokoajan, nykyisin 54-vuotiaan Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tutustunut perheenkokoajaan internet-sivustolla. Hakija…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kho-arvioi-lumeavioliiton-tunnusmerkkeja/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/turvapaikanhakijan-asuinpaikan-mukainen-muutoksenhakutuomioistuin-perustuu-tosiasialliseen-asumiseen/
7.6.2019 Oikeusuutiset

EIT: Ruotsi ei rikkonut perhe-elämän suojaa jättäessään oleskeluluvan myöntämättä

In its committee decision in the case of Abokar v. Sweden (application no. 23270/16) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application under Article 8 (right to respect for family life) of the European Convention on Human Rights inadmissible. The case concerned the Swedish authorities’ refusal to…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eit-ruotsi-ei-rikkonut-perhe-elaman-suojaa-jattaessaan-oleskeluluvan-myontamatta/
7.2.2019 Oikeusuutiset

KHO:lta useita Afganistaniin liittyviä turvapaikkaratkaisuja

Ratkaisut koskevat sisäistä pakoa ja valittajien mahdollisuutta sijoittua Kabuliin. KHO:2019:22 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Afganistan – Kabul – Paluumuutto – Haavoittuva asema – Lapsiperhe KHO:2019:21 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul – Ajantasainen maatieto – Lapsiperhe KHO:2019:20 Ulkomaalaisasia –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kholta-useita-afganistaniin-liittyvia-turvapaikkaratkaisuja/
9.11.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Direktiivi 2003/86/EY – Oikeus perheenyhdistämiseen – 15 artikla – Erillisen oleskeluluvan epääminen – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään velvollisuudesta läpäistä kotoutumiskoe Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat).  Ennakkoratkaisupyyntö koskee oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY (EUVL 2003, L 251, s. 12) 15 artiklan 1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-maahanmuuttopolitiikkaa-koskevassa-asiassa-2/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Perheside katsottiin säilyneen Suomeen muuttaneeseen vanhempaan, vaikka lapsi oli asunut kotimaassaan vuosien ajan

KHO:2018:114 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu Vuonna 2001 syntynyt A oli Thaimaan kansalaisen B:n biologinen tytär. A oli alaikäinen ja naimaton. B oli Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen, ja hänelle oli myönnetty oleskelulupa Suomen kansalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/perheside-katsottiin-sailyneen-suomeen-muuttaneeseen-vanhempaan-vaikka-lapsi-oli-asunut-kotimaassaan-vuosien-ajan/
12.7.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten oikeus vapaasti liikkua ja oleskella unionin alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta – Kumppani, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa – Paluu jäsenvaltioon, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa/