Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.6.2020 Oikeusuutiset

Oleskelulupaa haettaessa esitetty väärennetty asiakirja ilmensi maahantulosäännösten kiertämistä. Jatkolupa voitiin evätä.

KHO: Ulkomaalaisasia – Jatko-oleskelulupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantulosäännösten kiertäminen – Väärennetty asiakirja  Uzbekistanin kansalaiselle oli myönnetty ensimmäinen oleskelulupa Suomessa työnteon perusteella. Oleskelulupahakemuksen yhteydessä hän oli esittänyt kotivaltionsa oppilaitoksen todistuksen, jonka mukaan hän oli suorittanut ammattitutkinnon. Jatko-oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhdessä Maahanmuuttovirasto oli saanut selvitystä, jonka perusteella se katsoi olevan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/oleskelulupaa-haettaessa-esitetty-vaarennetty-asiakirja-ilmensi-maahantulosaannosten-kiertamista-jatkolupa-voitiin-evata/
9.6.2020 Oikeusuutiset

KHO kumosi laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitun karkottamisen suhteellisuusperiaatteen vastaisena

KHO:2020:67 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Kotoutuminen Suomeen – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt Suomessa ollessaan rikokseen ja Maahanmuuttovirasto oli karkottanut A:n kotimaahansa Irakiin. Asiassa oli kysymys maasta karkottamista koskevasta kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, miten tässä kokonaisharkinnassa lapsen edun ja perhe-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-kumosi-laittoman-maahantulon-jarjestamisesta-tuomitun-karkottamisen-suhteellisuusperiaatteen-vastaisena/
5.6.2020 Oikeusuutiset

Pysyvä oleskelulupa raukea pysyvän maahanmuuton seurauksena, vaikka henkilö kävisi Suomessa alle kahden vuoden välein

KHO:2020:65 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa Asiassa oli ratkaistavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa valittajina olleiden aviopuolisoiden ulkomaalaislain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttaneen pysyvästi pois maasta ja peruuttaa heidän pysyvät oleskelulupansa. Asiassa oli myös kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/pysyva-oleskelulupa-raukea-pysyvan-maahanmuuton-seurauksena-vaikka-henkilo-kavisi-suomessa-alle-kahden-vuoden-valein/
5.6.2020 Oikeusuutiset

KHO:n vahvennetulta jaostolta täpäriä äänestyksiä yleisen edun ja perhe-elämän suojan vaikutuksesta oleskelulupaan

KHO:2020:63 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Yleinen etu – Toisen valtion myöntämä Schengenviisumi – Kansainvälisen suojelun hakeminen Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt valittajalle oleskelulupaa valittajan Suomen kansalaisen kanssa solmiman avioliiton perusteella. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan oli perusteltua aihetta epäillä, että valittajan tarkoituksena oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/khon-vahvennetulta-jaostolta-tapara-aanestys-yleisen-edun-ja-perhe-elaman-suojan-vaikutuksesta-oleskelulupaan/
12.5.2020 Oikeusuutiset

Työn tilaajalla ei ollut valitusoikeutta urakoitsijan työntekijän olleskelulupaa koskevasta päätöksestä

Helsingin HaO: Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Toimeksiantajan valitusoikeus – Työnantajan käsite Asiassa oli kysymys toimeksiantajan valitusoikeudesta työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa. A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen virolaisen työnantajan Y OÜ:n palveluksessa Suomessa toimivan toimeksiantajan X Oy:n työkohteissa. Työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös oli ollut kielteinen, eikä Maahanmuuttovirasto ollut myöntänyt A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyon-tilaajalla-ei-ollut-valitusoikeutta-urakoitsijan-tyontekijan-olleskelulupaa-koskevasta-paatoksesta/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Väärennetyn koulutodistuksen esittäminen ensimmäistä oleskelulupaa haettaessa oikeutti epäämään jatkoluvan ja karkottamaan Schengen-alueelta

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Työntekijän jatkolupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Myönteinen osapäätös Uzbekistanin kansalainen on hakenut jatko-oleskelulupaa työnteon perusteella 5.10.2018. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on tehnyt asiassa myönteisen osapäätöksen 8.2.2019. Valittaja oli toimittanut edellisen oleskelulupahakemuksensa liitteenä todistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vaarennetyn-koulutodistuksen-esittaminen-ensimmaista-oleskelulupaa-haettaessa-oikeutti-epamaan-jatkoluvan-ja-karkottamaan-schengen-alueelta/
18.11.2019 Oikeusuutiset

KHO:n jaostoplenum: Työluvan hakijan liian pienet tulot aiemman työnantajan palveluksessa ei ollut peruste evätä uutta lupaa toisen työnantajan työhön

KHO:2019:146 Ulkomaalaisasia – Työtekijän oleskelulupa – Jatko-oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Uusi työsuhde – Toimeentuloedellytyksen täyttymättä jääminen edellisen oleskeluluvan aikana – Kielteinen osapäätös Serbian kansalainen A oli hakenut työntekijän jatko-oleskelulupaa työskennelläkseen maatalouslomittajana B:n kaupungin palveluksessa. Työ- ja elinkeinotoimisto oli tehnyt kielteisen osapäätöksen, koska A:n toimeentulon ei ollut katsottu olleen turvattu ansiotyöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/khon-jaostoplenum-tyoluvan-hakijan-liian-pienet-tulot-aiemman-tyonantajan-palveluksessa-ei-ollut-peruste-evata-uutta-lupaa-toisen-tyonanatajan-tyohon/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHO arvioi lumeavioliiton tunnusmerkkejä

KHO:2019:116 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Tutustuminen internet-sivustolla – Perhe-elämän viettäminen – Näyttövelvollisuus – Lumeavioliitto Burkina Fasossa asuva nykyisin 37-vuotias oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton perheenkokoajan, nykyisin 54-vuotiaan Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tutustunut perheenkokoajaan internet-sivustolla. Hakija…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kho-arvioi-lumeavioliiton-tunnusmerkkeja/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/turvapaikanhakijan-asuinpaikan-mukainen-muutoksenhakutuomioistuin-perustuu-tosiasialliseen-asumiseen/
7.6.2019 Oikeusuutiset

EIT: Ruotsi ei rikkonut perhe-elämän suojaa jättäessään oleskeluluvan myöntämättä

In its committee decision in the case of Abokar v. Sweden (application no. 23270/16) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application under Article 8 (right to respect for family life) of the European Convention on Human Rights inadmissible. The case concerned the Swedish authorities’ refusal to…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eit-ruotsi-ei-rikkonut-perhe-elaman-suojaa-jattaessaan-oleskeluluvan-myontamatta/