Työntekijän oleskeluluvan peruuttamisharkinnassa huomioitava johtuiko irtisanoutuminen työnantajan moitittavasta menettelystä

20.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:35 Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Työnantajan moitittava menettely

Kysymys oli työntekijän oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että oleskeluluvan haltija oli irtisanoutunut työstään.

Oleskeluluvan haltija oli kertonut työoloistaan ja työnantajansa toiminnasta seikkoja, jotka antoivat vahvoja viitteitä siitä, että työnantaja oli merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai syyllistynyt hyväksikäyttöön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislain 54 b §:n perusteella työnantajan moitittavan menettelyn takia myönnettävän jatkoluvan myöntämisen edellytykset olivat sillä tavoin toiminnallisesti yhteydessä luvan peruuttamisharkintaan, että säännös oli otettava huomioon lupaa viranomaisaloitteisesti peruutettaessa.

Tämän vuoksi oleskelulupaa ei olisi tullut peruuttaa selvittämättä, täyttyivätkö oleskeluluvan haltijan kohdalla ne edellytykset, joiden perusteella ulkomaalaiselle myönnetään jatkolupa ulkomaalaislain 54 b §:n nojalla. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin.

KHO:2024:35

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments