Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.6.2022 Oikeusuutiset

Somalian kansalaisen työlupaa harkittaessa ei ollut edellytyksiä tapauskohtaisesti poiketa matkustusasiakirjan esittämistä koskevasta vaatimuksesta

KHO:2022:64 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa työnteon perusteella – Matkustusasiakirja – Oleskeluluvan myöntämisen edellytys – Vaatimuksesta poikkeaminen – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalian kansalainen Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Somalian kansalaisen A:n työntekoa koskevan oleskelulupahakemuksen, koska hakija ei ollut esittänyt ulkomaalaislain 35 §:ssä edellytettyä voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Matkustusasiakirjavaatimus työperäisen oleskeluluvan kohdalla koskee kaikkia oleskeluluvan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/somalian-kansalaisen-tyolupaa-harkittaessa-ei-ollut-edellytyksia-tapauskohtaisesti-poiketa-matkustusasiakirjan-esittamista-koskevasta-vaatimuksesta/
11.1.2022 Oikeusuutiset

Turkkilaisen elinkeinonharjoittajan perheellä ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen mukaisia työntekijän perheelle kuuluvia oikeuksia

KHO:2022:2 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Elinkeinonharjoittaja – Työntekijä – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 –7 artikla – Soveltamisala Perheenkokoaja Turkin kansalainen C on Suomessa asuessaan toiminut elinkeinonharjoittajana. Kun hän ei ollut Euroopan unionin vakiintuneessa oikeuskäytännössä tarkoitettu työntekijä, hänen perheenjäsenillään ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/turkkilaisen-elinkeinonharjoittajan-perheella-ei-ollut-eun-ja-turkin-valisen-assosiaatiosopimuksen-mukaisia-tyontekijan-perheelle-kuuluvia-oikeuksia/
22.12.2020 Oikeusuutiset

Tilapäisen ulkomaisen työvoiman hankkimiseen liittyvän relocation-paketin kulut olivat osin ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa

KHO:2020:155 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Veronalainen ansiotulo – Työnantajan työntekijän puolesta kantamat kustannukset – Työntekijän oleskelulupa – Relocation-paketti A Oy vastasi yhtiön palvelukseen tilapäisesti tulevien A-konsernin ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvistä kustannuksista sekä tarjosi Suomeen asettumiseen liittyvän palvelupaketin, niin sanotun Relocation-paketin, joka sisälsi muun ohella avustamista oman asunnon hankinnassa ja viranomaisrekisteröinneissä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tilapaisen-ulkomaisen-tyovoiman-hankkimiseen-liittyvan-relocation-paketin-kulut-olivat-osin-ennakonpidatyksen-alaista-ansiotuloa/
12.5.2020 Oikeusuutiset

Työn tilaajalla ei ollut valitusoikeutta urakoitsijan työntekijän olleskelulupaa koskevasta päätöksestä

Helsingin HaO: Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Toimeksiantajan valitusoikeus – Työnantajan käsite Asiassa oli kysymys toimeksiantajan valitusoikeudesta työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa. A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen virolaisen työnantajan Y OÜ:n palveluksessa Suomessa toimivan toimeksiantajan X Oy:n työkohteissa. Työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös oli ollut kielteinen, eikä Maahanmuuttovirasto ollut myöntänyt A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tyon-tilaajalla-ei-ollut-valitusoikeutta-urakoitsijan-tyontekijan-olleskelulupaa-koskevasta-paatoksesta/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Väärennetyn koulutodistuksen esittäminen ensimmäistä oleskelulupaa haettaessa oikeutti epäämään jatkoluvan ja karkottamaan Schengen-alueelta

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Työntekijän jatkolupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Myönteinen osapäätös Uzbekistanin kansalainen on hakenut jatko-oleskelulupaa työnteon perusteella 5.10.2018. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on tehnyt asiassa myönteisen osapäätöksen 8.2.2019. Valittaja oli toimittanut edellisen oleskelulupahakemuksensa liitteenä todistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vaarennetyn-koulutodistuksen-esittaminen-ensimmaista-oleskelulupaa-haettaessa-oikeutti-epamaan-jatkoluvan-ja-karkottamaan-schengen-alueelta/
18.11.2019 Oikeusuutiset

KHO:n jaostoplenum: Työluvan hakijan liian pienet tulot aiemman työnantajan palveluksessa ei ollut peruste evätä uutta lupaa toisen työnantajan työhön

KHO:2019:146 Ulkomaalaisasia – Työtekijän oleskelulupa – Jatko-oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Uusi työsuhde – Toimeentuloedellytyksen täyttymättä jääminen edellisen oleskeluluvan aikana – Kielteinen osapäätös Serbian kansalainen A oli hakenut työntekijän jatko-oleskelulupaa työskennelläkseen maatalouslomittajana B:n kaupungin palveluksessa. Työ- ja elinkeinotoimisto oli tehnyt kielteisen osapäätöksen, koska A:n toimeentulon ei ollut katsottu olleen turvattu ansiotyöstä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/khon-jaostoplenum-tyoluvan-hakijan-liian-pienet-tulot-aiemman-tyonantajan-palveluksessa-ei-ollut-peruste-evata-uutta-lupaa-toisen-tyonanatajan-tyohon/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/turvapaikanhakijan-asuinpaikan-mukainen-muutoksenhakutuomioistuin-perustuu-tosiasialliseen-asumiseen/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut selvittää, mihin Suojelupoliisin valittajalle kielteinen lausunto perustui

KHO: Ulkomaalaisasia – Suojelupoliisin lausunto – Työntekijän oleskelulupa – Asianosaisjulkisuus – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Hallinto-oikeuden tutkimisvelvollisuus Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen työntekijän oleskeluluvan osalta, koska hakijan katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja Suomen kansainvälisiä suhteita ulkomaalaislain 36 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Maahanmuuttoviraston päätöksessä mainittiin, että Suojelupoliisi oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-selvittaa-mihin-suojelupoliisin-valittajalle-kielteinen-lausunto-perustui/
25.9.2017 Oikeusuutiset

Oikeusapu voitiin jättää myöntämättä kun prosessin tavoite oli oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen

Helsingin HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Turvapaikka-asia – Oikeusavun myöntämättä jättäminen – Oikeudellisen avustamisen tarpeellisuus – Oikeuden väärinkäyttäminen – Hakemushistoria – Oikeusturvan takeet Oikeusaputoimisto ei ollut myöntänyt ulkomaalaiselle A:lle oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen, kesäkuussa 2017 vireille pantuun hänen viimeisimpään turvapaikkahakemusasiaansa, vaan oli katsonut muun ohella A:n hakemushistoriaan viitaten, että asian…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/oikeusapu-voitiin-jattaa-myontamatta-kun-prosessin-tavoite-oli-oikeusjarjestyksen-perusteiden-vastainen/
22.6.2016 Oikeusuutiset

Ei työntekijän oleskelulupaa olosuhteita Suomessa tuntemattomalle, kielitaidottomalle bangladeshiläiselle

KHO:2016:99 Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista Bangladeshin kansalainen A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa siivoojana X Oy:ssä. Suomen New Delhin edustusto oli haastatellut A:ta tulkin välityksellä bengaliksi, koska hän ei osannut englantia. Haastattelussa oli selvitetty muun ohessa A:n tietämystä työsopimuksensa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/ei-tyontekijan-oleskelulupaa-olosuhteita-suomessa-tuntemattomalle-kielitaidottomalle-bangladeshilaiselle/