Maahantulokiellon oikeusvaikutukset alkavat vasta kun henkilö poistuu Schengen-alueelta

13.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:17 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulokiellon oikeusvaikutusten alkamisajankohta – Paluudirektiivi

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut hylätä työntekijän oleskelulupahakemuksen sillä perusteella, että hakija oli määrätty Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Asiassa saadun selvityksen mukaan hakija ei ollut poistunut maasta maahantulokiellon määräämisen jälkeen.

Niin sanottua paluudirektiiviä koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella maahantulokiellon oikeusvaikutukset alkoivat vasta sen jälkeen, kun kolmannen maan kansalainen oli poistunut jäsenvaltioiden alueelta.

Oleskelulupahakemuksen hylkääminen yksinomaan hakijalle määrätyn maahantulokiellon perusteella ei ollut paluudirektiivin valossa mahdollista.

Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2023:17

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments