Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

19.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija

Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella.

Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella hakija asuu.

X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana turvapaikanhakijana, ja hän oli siten oleskellut Suomessa laillisesti. Vaikka hänellä ei ollut kotikuntaa Suomessa, hänen voitiin katsoa asuneen Suomessa niin, että asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyi hänen asuinpaikkansa mukaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on ratkaisevaa, missä X tosiasiallisesti oli asunut, eikä rekisteröintipaikalla ollut merkitystä. Valittaja oli siten valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana asunut ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentissa tarkoitetulla tavalla Alavudella. Alavus sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, joka on Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiirissä. Toimivaltainen valitusviranomainen asiassa oli siten Vaasan hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus siirsi virheellisen muutoksenhakuohjauksen vuoksi väärässä viranomaisessa vireille pannun valituksen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Avainsanat