Somalian kansalaisen työlupaa harkittaessa ei ollut edellytyksiä tapauskohtaisesti poiketa matkustusasiakirjan esittämistä koskevasta vaatimuksesta

1.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:64 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa työnteon perusteella – Matkustusasiakirja – Oleskeluluvan myöntämisen edellytys – Vaatimuksesta poikkeaminen – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalian kansalainen

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Somalian kansalaisen A:n työntekoa koskevan oleskelulupahakemuksen, koska hakija ei ollut esittänyt ulkomaalaislain 35 §:ssä edellytettyä voimassa olevaa matkustusasiakirjaa.

Matkustusasiakirjavaatimus työperäisen oleskeluluvan kohdalla koskee kaikkia oleskeluluvan hakijoita. Maahanmuuttovirasto ei ollut syrjinyt A:ta sillä perusteella, että hänen oli edellytetty esittävän oleskelulupahakemuksen yhteydessä voimassa olevan matkustusasiakirjan, vaikka Suomi ei tunnustanut Somalian tavallista passia matkustusasiakirjana.

Työntekijän oleskelulupaa koskeva sääntely koskee sellaista maahanmuuttoa, jossa ulkomaalaiselle voidaan asettaa vaatimus voimassa olevan matkustusasiakirjan esittämisestä. Sääntely ei ole ristiriidassa oikeutta työhön koskevan perusoikeuden tai unionin oikeuden kanssa. Ulkomaalaislain mukaan matkustusasiakirjan esittäminen ei kuitenkaan ole ehdoton edellytys oleskeluluvan myöntämiselle. Tämän vuoksi myös työtekijän oleskelulupa-asiassa voimassa olevan matkustusasiakirjan esittämistä koskevasta vaatimuksesta tulisi voida yksittäistapauksessa poiketa, mikäli vaatimusta pidettäisiin ulkomaalaisen kannalta kohtuuttomana ja hänen oikeuksiaan perusteettomasti rajoittavana.

A ei ollut Suomessa oleskellessaan esittänyt passia tai muuta luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään, eikä asiassa siten ollut edellytyksiä tapauskohtaisesti poiketa voimassa olevan matkustusasiakirjan esittämistä koskevasta vaatimuksesta. A:n oleskelulupahakemus oli voitu hylätä sillä perusteella, ettei hän täyttänyt matkustusasiakirjavaatimusta.

KHO:2022:64

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments