Tilapäisen ulkomaisen työvoiman hankkimiseen liittyvän relocation-paketin kulut olivat osin ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa

22.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:155 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Veronalainen ansiotulo – Työnantajan työntekijän puolesta kantamat kustannukset – Työntekijän oleskelulupa – Relocation-paketti

A Oy vastasi yhtiön palvelukseen tilapäisesti tulevien A-konsernin ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvistä kustannuksista sekä tarjosi Suomeen asettumiseen liittyvän palvelupaketin, niin sanotun Relocation-paketin, joka sisälsi muun ohella avustamista oman asunnon hankinnassa ja viranomaisrekisteröinneissä.

Asiassa oli ratkaistavana, muodostavatko A Oy:n sen työntekijän puolesta kantamat työntekijän oleskelulupahakemukseen liittyvät kustannukset ja Relocation-paketin palveluiden kustannukset sellaista työntekijän ansiotuloa, josta yhtiö on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn oikeuttavan oleskeluluvan hakeminen edellyttää työnantajan myötävaikutusta ja että työnantajan velvollisuus on varmistua vaadittavan oleskeluluvan olemassaolosta. Työntekijän oleskeluluvan hakemiseen liittyy siten myös työnantajaa velvoittavaa lainsäädäntöä. Kun lisäksi otettiin huomioon ulkomaalaislain 70 §:n säännös työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksesta, korkein hallinto-oikeus katsoi työnantajan kantamien oleskeluluvan hakemiseen liittyvien kustannusten olevan luonteeltaan työnantajalle kuuluvia, vaikka kustannus kohdistuukin osittain myös työntekijän henkilökohtaisen lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen. Kyseessä olevat työntekijän oleskeluluvat eivät antaneet yleistä työskentelyoikeutta Suomessa, vaan ne oli rajoitettu vain työskentelyyn A Oy:n palveluksessa. Määräaikaisella työsopimuksella työskentelevälle palkansaajalle hankittavaan työntekijän oleskelulupaan liittyvän ulkopuoliselle palveluntarjoajalle maksettavan palkkion tai korvauksen työntekijälle ei katsottu olevan sellaista työntekijän veronalaista ansiotuloa, josta yhtiö olisi velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen.

Työntekijöille tarjotun Relocation-paketin palveluiden ei katsottu luonteeltaan rinnastuvan tuloverolain 69 b §:ssä tarkoitettua työntekijän koulutukseen, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Kustannusten katsottiin olevan työntekijöiden elantomenoja, joista A Oy:n oli toimitettava ennakonpidätys.

Verohallinnon antama ennakkoratkaisu, joka on ollut voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

KHO:2020:155

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments