Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.8.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM070:00/2020, VN/11141/2020 1.7.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi  Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi (”HE-luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Ehdotetulla lainsäädännöllä on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-taloudellisen-tyonantajan-kasitteen-kayttoonottamiseksi/
2.6.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus”

Lausuntopyyntö VH/2650/00.01.00/2021   Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus (VH/2650/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: 1. Yleistä Asianajajaliitto pitää Verohallinnon ohjeen Muuna kuin rahana jaetun osingon verotuksesta erottamista omaksi ohjeekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-muuna-kuin-rahana-jaetun-osingon-verotus/
22.12.2020 Oikeusuutiset

Tilapäisen ulkomaisen työvoiman hankkimiseen liittyvän relocation-paketin kulut olivat osin ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa

KHO:2020:155 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Veronalainen ansiotulo – Työnantajan työntekijän puolesta kantamat kustannukset – Työntekijän oleskelulupa – Relocation-paketti A Oy vastasi yhtiön palvelukseen tilapäisesti tulevien A-konsernin ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvistä kustannuksista sekä tarjosi Suomeen asettumiseen liittyvän palvelupaketin, niin sanotun Relocation-paketin, joka sisälsi muun ohella avustamista oman asunnon hankinnassa ja viranomaisrekisteröinneissä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tilapaisen-ulkomaisen-tyovoiman-hankkimiseen-liittyvan-relocation-paketin-kulut-olivat-osin-ennakonpidatyksen-alaista-ansiotuloa/
17.9.2020 Oikeusuutiset

Urheilijan allekirjoituspalkkio oli palkkatuloa, kun hän oli Suomessa yleisesti verovelvollinen. Lähdeveron suorittamisen sijasta olisi tullut toimittaa ennakonpidätys

KHO:2020:96 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Lähdeverotus – Työskentely Suomessa – Urheilija – Allekirjoituspalkkio A Oy oli tehnyt ulkomaalaispelaajien kanssa neljä esisopimusta siitä, että nämä pelaisivat A Oy:n joukkueessa kahden tai kolmen pelikauden ajan. Esisopimusten perusteella A Oy oli maksanut ulkomaalaispelaajille allekirjoituspalkkioita, jotka ulkomaalaispelaajien oli pitänyt palauttaa A Oy:lle, mikäli esisopimus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/50885/
17.9.2020 Oikeusuutiset

KHO: Alunperin arvioidut työnantajamaksut alennettiin vastaamaan työntekijän verotuksessa vahvistetun palkan määrää

KHO: Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Arviomaksuunpano – Työntekijän lopullinen verotus – Vastaavuusvaatimus  A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu yhtiön maksaneen palkkaa B:lle ohi kirjanpidon. Yhtiölle oli maksuunpantu verovuosille 2014 ja 2015 ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua B:lle maksetuksi arvioidun palkan määrän perusteella. B:n vaatimuksen johdosta Verotuksen oikaisulautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-alunperin-arvioidut-tyonantajamaksut-alennettiin-vastaamaan-tyontekijan-verotuksessa-vahvistetun-palkan-maaraa/
25.6.2020 Oikeusuutiset

Ilmaisten matkailupalveluiden antaminen henkilökunnalle ei ollut tavanomaista ja kohtuullista. Etu oli palkkaa.

KHO:2020:78 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Henkilökuntaetu – Liikunta- ja urheilupalvelut – Tavanomaisuus – Kohtuullisuus B-konserniin kuuluvan A Oy:n tarkoituksena oli tarjota B-konserniin kuluvien matkailupalveluja tarjoavien yhtiöiden henkilökunnalle veloituksetta käyttöoikeus kaikkiin konserniyhtiöiden tarjoamiin matkailupalveluihin, joita olivat muun ohella hotellien kuntosalit ja uima-altaat, minikylpylät sekä laskettelurinteet hissikortteineen. Palvelut olisivat ensisijaisesti konserniyhtiöiden asiakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/ilmaisten-matkailupalveluiden-antaminen-henkilokunnalle-ei-ollut-tavanomaista-ja-kohtuullista-etu-oli-palkkaa/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Työnantajan tarjoama lastenhoitoapu oli veronalainen luontoisetu

Itä-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu Kuntayhtymä A oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, syntyykö sen järjestämästä ja maksamasta lastenhoitoavusta kuntayhtymän työntekijöille veronalainen luontoisetu, josta A:n on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. A on palkannut vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tyonantajan-tarjoama-lastenhoitoapu-oli-veronalainen-luontoisetu/
14.3.2019 Oikeusuutiset

Ovatko perheyrityksen maksamat yrittäjän lapsen koulutuskustannukset verovapaita?

Helsingin HAO: Tuloverolain 69 b § – Työnantajan kustantama koulutus – Työnantajan intressi – Eläinlääkäri – Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu X Oy on eläinten — erikoisklinikka. Yhtiön osakkeista omistaa B 55 prosenttia ja hänen lapsensa A, C ja D kukin 15 prosenttia. Vuonna 1993 syntynyt A on ollut töissä yhtiössä vuodesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ovatko-perheyrityksen-maksamat-yrittajan-lapsen-koulutuskustannukset-verovapaita/
26.10.2017 Oikeusuutiset

Ennakonpidätysten laiminlyönnin aiheuttama vahinko arvioitava todellisen menetyksen eikä hallinnollisten säännösten perusteella

KKO:2017:75 Veropetos – Törkeä veropetos Vahingonkorvaus Vastaajan syyksi oli luettu törkeänä veropetoksena muun muassa se, että yhtiön, jonka hallituksen ainoa jäsen hän oli, toiminnassa oli laiminlyöty ilmoittaa yhtiön maksamat palkat ja toimittaa ennakonpidätykset maksetuista palkoista, minkä vuoksi veroa oli jäänyt määräämättä. Kysymys siitä, minkä perusteiden mukaan vältetyn veron määrä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/ennakonpidatysten-laiminlyonnin-aiheuttama-vahinko-arvioitava-todellisen-menetyksen-eika-hallinnollisten-saannosten-perusteella/
24.10.2016 Oikeusuutiset

Yritysten välinen sopimus kiinteistönvälitystoimista toisen lukuun – maksettu korvaus onkin palkkaa

KHO:2016:154 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri A Oy harjoitti kiinteistönvälitystoimintaa A Oy:n ja alalla franchising-yrittäjänä toimineen C Oy:n välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että välityssopimukset tehtiin C Oy:n nimiin ja välityspalkkiot ja asiakasvarat ohjattiin C Oy:n tilille. C Oy maksoi A Oy:lle palkkion, josta C…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/yritysten-valinen-sopimus-kiinteistonvalitystoimista-toisen-lukuun-maksettu-korvaus-onkin-palkkaa/