Generic filters
Exact matches only
20.3.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti: Tuliko laiminlyöty ennakonpidätys maksuunpanna 40 %:n vai tunnistetun työntekijän todellisen tätä alemman ennakonpidätysprosentin mukaisena?

KHO:2024:36 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Toimittamaton ennakonpidätys – Palkka – Ennakonpidätysprosentti – Vastaavuusvaatimus A:n maksettavaksi oli määrätty verotarkastuksen seurauksena toimittamatonta ennakonpidätystä työntekijöiden palkoiksi katsotuista suorituksista. Käytetty ennakonpidätysprosentti oli ollut 40 kaikkien palkansaajien osalta. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä toimittamattomat ennakonpidätykset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-aanesti-tuliko-laiminlyoty-ennakonpidatys-maksuunpanna-40-n-vai-tunnistetun-tyontekijan-todellisen-tata-alemman-ennakonpidatysprosentin-mukaisena/
28.6.2023 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua työsuhteeseen perustuvasta osakeannista

  KHO:2023:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoperintä – Työsuhteeseen perustuva osakeanti – Muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö – Henkilöstön enemmistö – Osakkeiden jakoperuste – Johdon suosimisen vaikutus – Työntekijöiden arviointimenettely Asiassa oli ratkaistavana, oliko henkilöstöannissa työntekijöille muodostuva etu tuloverolain 66 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla henkilöstön enemmistön käytettävissä, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kholta-kaksi-ratkaisua-tyosuhteeseen-perustuvasta-osakeannista/
24.5.2023 Oikeusuutiset

Puhelinmarkkinointityön katsottiin tapahtuneen työsuhteessa

VakO:Työeläke – Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piirin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä A hakeutui X Oy:öön puhelinmarkkinointityöhön yhtiön internet-sivuilla olleen työpaikkailmoituksen perusteella. Ilmoituksesta ei käynyt ilmi, että työtä tehtäisiin yrittäjänä tai että palkkion maksu tapahtuisi kolmannen osapuolen kautta. A:n ja X Oy:n solmimassa toimeksiantosopimuksessa sovittiin muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/puhelinmarkkinointityon-katsottiin-tapahtuneen-tyosuhteessa/
13.8.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM070:00/2020, VN/11141/2020 1.7.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi  Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi (“HE-luonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Ehdotetulla lainsäädännöllä on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-taloudellisen-tyonantajan-kasitteen-kayttoonottamiseksi/
2.6.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus”

Lausuntopyyntö VH/2650/00.01.00/2021   Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus (VH/2650/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: 1. Yleistä Asianajajaliitto pitää Verohallinnon ohjeen Muuna kuin rahana jaetun osingon verotuksesta erottamista omaksi ohjeekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-muuna-kuin-rahana-jaetun-osingon-verotus/
22.12.2020 Oikeusuutiset

Tilapäisen ulkomaisen työvoiman hankkimiseen liittyvän relocation-paketin kulut olivat osin ennakonpidätyksen alaista ansiotuloa

KHO:2020:155 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Veronalainen ansiotulo – Työnantajan työntekijän puolesta kantamat kustannukset – Työntekijän oleskelulupa – Relocation-paketti A Oy vastasi yhtiön palvelukseen tilapäisesti tulevien A-konsernin ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin liittyvistä kustannuksista sekä tarjosi Suomeen asettumiseen liittyvän palvelupaketin, niin sanotun Relocation-paketin, joka sisälsi muun ohella avustamista oman asunnon hankinnassa ja viranomaisrekisteröinneissä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tilapaisen-ulkomaisen-tyovoiman-hankkimiseen-liittyvan-relocation-paketin-kulut-olivat-osin-ennakonpidatyksen-alaista-ansiotuloa/
17.9.2020 Oikeusuutiset

Urheilijan allekirjoituspalkkio oli palkkatuloa, kun hän oli Suomessa yleisesti verovelvollinen. Lähdeveron suorittamisen sijasta olisi tullut toimittaa ennakonpidätys

KHO:2020:96 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Lähdeverotus – Työskentely Suomessa – Urheilija – Allekirjoituspalkkio A Oy oli tehnyt ulkomaalaispelaajien kanssa neljä esisopimusta siitä, että nämä pelaisivat A Oy:n joukkueessa kahden tai kolmen pelikauden ajan. Esisopimusten perusteella A Oy oli maksanut ulkomaalaispelaajille allekirjoituspalkkioita, jotka ulkomaalaispelaajien oli pitänyt palauttaa A Oy:lle, mikäli esisopimus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/50885/
17.9.2020 Oikeusuutiset

KHO: Alunperin arvioidut työnantajamaksut alennettiin vastaamaan työntekijän verotuksessa vahvistetun palkan määrää

KHO: Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Arviomaksuunpano – Työntekijän lopullinen verotus – Vastaavuusvaatimus  A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu yhtiön maksaneen palkkaa B:lle ohi kirjanpidon. Yhtiölle oli maksuunpantu verovuosille 2014 ja 2015 ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua B:lle maksetuksi arvioidun palkan määrän perusteella. B:n vaatimuksen johdosta Verotuksen oikaisulautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-alunperin-arvioidut-tyonantajamaksut-alennettiin-vastaamaan-tyontekijan-verotuksessa-vahvistetun-palkan-maaraa/
25.6.2020 Oikeusuutiset

Ilmaisten matkailupalveluiden antaminen henkilökunnalle ei ollut tavanomaista ja kohtuullista. Etu oli palkkaa.

KHO:2020:78 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Henkilökuntaetu – Liikunta- ja urheilupalvelut – Tavanomaisuus – Kohtuullisuus B-konserniin kuuluvan A Oy:n tarkoituksena oli tarjota B-konserniin kuluvien matkailupalveluja tarjoavien yhtiöiden henkilökunnalle veloituksetta käyttöoikeus kaikkiin konserniyhtiöiden tarjoamiin matkailupalveluihin, joita olivat muun ohella hotellien kuntosalit ja uima-altaat, minikylpylät sekä laskettelurinteet hissikortteineen. Palvelut olisivat ensisijaisesti konserniyhtiöiden asiakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/ilmaisten-matkailupalveluiden-antaminen-henkilokunnalle-ei-ollut-tavanomaista-ja-kohtuullista-etu-oli-palkkaa/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Työnantajan tarjoama lastenhoitoapu oli veronalainen luontoisetu

Itä-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu Kuntayhtymä A oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, syntyykö sen järjestämästä ja maksamasta lastenhoitoavusta kuntayhtymän työntekijöille veronalainen luontoisetu, josta A:n on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. A on palkannut vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tyonantajan-tarjoama-lastenhoitoapu-oli-veronalainen-luontoisetu/