KHO äänesti: Tuliko laiminlyöty ennakonpidätys maksuunpanna 40 %:n vai tunnistetun työntekijän todellisen tätä alemman ennakonpidätysprosentin mukaisena?

20.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:36 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Toimittamaton ennakonpidätys – Palkka – Ennakonpidätysprosentti – Vastaavuusvaatimus

A:n maksettavaksi oli määrätty verotarkastuksen seurauksena toimittamatonta ennakonpidätystä työntekijöiden palkoiksi katsotuista suorituksista. Käytetty ennakonpidätysprosentti oli ollut 40 kaikkien palkansaajien osalta.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä toimittamattomat ennakonpidätykset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 1 momentin nojalla kaavamaisen 40 prosentin suuruisina vai oliko ennakonpidätykset tullut määrätä palkansaajien tätä alempien todellisten veroprosenttien perusteella. Kun ennakonpidätykset oli määrätty, palkansaajien säännönmukainen verotus oli ollut toimitettu.

Lain esitöistä oli pääteltävissä, että palkkatuloihin on tarkoitus soveltaa lain sanamuodosta poiketen kaavamaisesti 40 prosentin ennakonpidätystä. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin erityisesti lain sanamuodon ja ennakkoperinnän vastaavuusvaatimuksen perusteella, että tunnistettujen palkansaajien veronalaisiin tuloihin lisättyjen palkkatulojen ennakonpidätyksiin on sovellettava palkansaajien todellisia veroprosentteja, joissa on otettu huomioon verotarkastuksen perusteella lisätyt palkkatulot. Vuodet 2017 ja 2018.

Äänestys 3 – 2

KHO:2024:36

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments