KHO äänesti kuinka pian pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää henkilölle, joka on saanut ensimmäisen oleskeluluvan kolmannen turvapaikkahakemuksen perusteella

11.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:87 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Asumisaikavaatimus – Edellytetyn asumisajan alkamisaika – Pakolaisasema

Muutoksenhakijalle oli myönnetty turvapaikka ja jatkuva oleskelulupa hänen haettuaan kansainvälistä suojelua kolmannen kerran. Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, lasketaanko pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä oleva neljän vuoden asumisaika maahantulopäivästä myös siinä tapauksessa, että pakolaisuuden perusteella saatu oleskelulupa oli myönnetty vasta myöhemmän hakemuksen johdosta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislaissa on määritelty asumisaikavaatimuksen alkaminen pakolaisaseman tai toissijaista suojelua saaneen kohdalla. Lain sanamuoto on tältä osin selvä ja poikkeukseton. Pysyvän oleskeluluvan edellyttämä neljän vuoden määräaika lasketaan maahantulopäivästä, jos hakijan oleskelulupa on saatu pakolaisuuden, eli turvapaikan antamisen, perusteella. Sääntöä ei voida soveltaa siten, että määräaika alkaisi vasta turvapaikkahakemuksen jättämisen ajankohdasta tai siitä ajankohdasta, kun myönteinen turvapaikkapäätös on tehty. Aiemman turvapaikkahakemuksen hylkääminen ei vaikuta määräajan laskentaan, eikä myöskään se, onko henkilö hakenut kansainvälistä suojelua useita kertoja.

Äänestys 3–2

KHO:2024:87

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments