Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.12.2021 Oikeusuutiset

Pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä olevan yhtäjaksoisen maassaoleskeluajan tulee täyttyä ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä asiassa

KHO:2021:174 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytykset – Asumisaikaedellytyksen täyttyminen – Muutoksenhakuvaihe Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Irakin kansalaiselle A:lle pysyvää oleskelulupaa, koska A ei ollut oleskellut Suomessa ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtäjaksoisesti neljää vuotta. Lisäksi pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle oli ulkomaalaislain 57 §:ssä tarkoitettu este.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/pysyvan-oleskeluluvan-edellytyksena-olevan-yhtajaksoisen-maassaoleskeluajan-tulee-tayttya-ennen-maahanmuuttoviraston-paatosta-asiassa/
2.4.2020 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntelijälle kertyi asumisaikaa kansalaisuuden saamiseksi

KHO:2020:33 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti Unionin kansalainen A oli saapunut Suomeen työskentelemään Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) ja hän oli vuodesta 2007 lähtien asunut Suomessa. Maahanmuuttovirasto katsoi muun ohella, että A:n oleskelua kemikaaliviraston työntekijänä voitiin pitää tilapäisluonteisena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eun-kemikaaliviraston-tyontelijalle-kertyi-asumisaikaa-kansalaisuuden-saamiseksi/
2.12.2019 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta hakeneen yhtäjaksoinen maassaoleskelu oli keskeytynyt, hakemus hylättiin.

KHO:2019:148 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Muu kuin lyhyt poissaolo – Painava henkilökohtainen syy – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen  A oli ilmoittanut kansalaisuushakemuksessaan, että hän oli oleskellut Suomen ulkopuolella kotimaassaan Nepalissa yli vuoden yhtäjaksoisen ajan (13.9.2014–3.10.2015). Asiassa oli arvioitava, oliko A:n poissaololle Suomesta ollut sellainen kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kansalaisuutta-hakeneen-yhtajaksoinen-maassaoleskelu-oli-keskeytynyt-hakemus-hylattiin/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Britannian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta. Päätöksen perustelujen mukaan A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä, koska hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ollut Suomessa kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan edellyttämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kansalaisuus-olisi-pitanyt-myontaa-vaikka-hakija-oli-tilapaisesti-toissa-ulkomailla/
6.8.2015 Oikeusuutiset

Parisuhdelain asumisaikasäännös jätettiin perustuslain vastaisena soveltamatta

Helsingin HAO: Rekisteröity parisuhde, esteiden tutkinta, asumisaika, ulkomaalainen, perustuslain etusija Vietnamin kansalaiset A ja B olivat hakeneet Itä-Uudenmaan maistraatilta parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa. Maistraatti ei ollut antanut esteettömyystodistusta, koska B ei ollut asunut Suomessa rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa parisuhteen rekisteröimisen edellytykseksi säädettyä kahta vuotta. Maistraatin päätöksen mukaan hakijoista vain A…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/parisuhdelain-asumisaikasaannos-jatettiin-perustuslain-vastaisena-soveltamatta/