Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti kuinka pian pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää henkilölle, joka on saanut ensimmäisen oleskeluluvan kolmannen turvapaikkahakemuksen perusteella

KHO:2024:87 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Asumisaikavaatimus – Edellytetyn asumisajan alkamisaika – Pakolaisasema Muutoksenhakijalle oli myönnetty turvapaikka ja jatkuva oleskelulupa hänen haettuaan kansainvälistä suojelua kolmannen kerran. Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, lasketaanko pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä oleva neljän vuoden asumisaika maahantulopäivästä myös siinä tapauksessa, että pakolaisuuden perusteella saatu oleskelulupa oli myönnetty…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kho-aanesti-kuinka-pian-pysyva-oleskelulupa-voidaan-myontaa-henkilolle-joka-on-saanut-ensimmaisen-oleskeluluvan-kolmannen-turvapaikkahakemuksen-perusteella/
8.12.2021 Oikeusuutiset

Pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä olevan yhtäjaksoisen maassaoleskeluajan tulee täyttyä ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä asiassa

KHO:2021:174 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytykset – Asumisaikaedellytyksen täyttyminen – Muutoksenhakuvaihe Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Irakin kansalaiselle A:lle pysyvää oleskelulupaa, koska A ei ollut oleskellut Suomessa ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtäjaksoisesti neljää vuotta. Lisäksi pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle oli ulkomaalaislain 57 §:ssä tarkoitettu este.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/pysyvan-oleskeluluvan-edellytyksena-olevan-yhtajaksoisen-maassaoleskeluajan-tulee-tayttya-ennen-maahanmuuttoviraston-paatosta-asiassa/
2.4.2020 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntelijälle kertyi asumisaikaa kansalaisuuden saamiseksi

KHO:2020:33 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti Unionin kansalainen A oli saapunut Suomeen työskentelemään Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) ja hän oli vuodesta 2007 lähtien asunut Suomessa. Maahanmuuttovirasto katsoi muun ohella, että A:n oleskelua kemikaaliviraston työntekijänä voitiin pitää tilapäisluonteisena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eun-kemikaaliviraston-tyontelijalle-kertyi-asumisaikaa-kansalaisuuden-saamiseksi/
2.12.2019 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta hakeneen yhtäjaksoinen maassaoleskelu oli keskeytynyt, hakemus hylättiin.

KHO:2019:148 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Muu kuin lyhyt poissaolo – Painava henkilökohtainen syy – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen  A oli ilmoittanut kansalaisuushakemuksessaan, että hän oli oleskellut Suomen ulkopuolella kotimaassaan Nepalissa yli vuoden yhtäjaksoisen ajan (13.9.2014–3.10.2015). Asiassa oli arvioitava, oliko A:n poissaololle Suomesta ollut sellainen kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kansalaisuutta-hakeneen-yhtajaksoinen-maassaoleskelu-oli-keskeytynyt-hakemus-hylattiin/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Britannian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta. Päätöksen perustelujen mukaan A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä, koska hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ollut Suomessa kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan edellyttämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kansalaisuus-olisi-pitanyt-myontaa-vaikka-hakija-oli-tilapaisesti-toissa-ulkomailla/
6.8.2015 Oikeusuutiset

Parisuhdelain asumisaikasäännös jätettiin perustuslain vastaisena soveltamatta

Helsingin HAO: Rekisteröity parisuhde, esteiden tutkinta, asumisaika, ulkomaalainen, perustuslain etusija Vietnamin kansalaiset A ja B olivat hakeneet Itä-Uudenmaan maistraatilta parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa. Maistraatti ei ollut antanut esteettömyystodistusta, koska B ei ollut asunut Suomessa rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa parisuhteen rekisteröimisen edellytykseksi säädettyä kahta vuotta. Maistraatin päätöksen mukaan hakijoista vain A…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/parisuhdelain-asumisaikasaannos-jatettiin-perustuslain-vastaisena-soveltamatta/