Generic filters
Exact matches only
18.6.2024 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuimelta kaksi pakolaisasemaa koskevaa ennakkoratkaisua

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-753/22 Bundesrepublik Deutschland Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue Pakolaisasema: jäsenvaltion ei ole tunnustettava automaattisesti toisessa jäsenvaltiossa myönnettyä pakolaisasemaa Kreikassa pakolaisaseman saanut Syyrian kansalainen haki sittemmin kansainvälistä suojelua Saksassa. Saksalainen tuomioistuin katsoi, että pakolaisten elinolosuhteet Kreikassa asettivat hänet vakavaan vaaraan joutua epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/unionin-tuomioistuimelta-kaksi-pakolaisasemaa-koskevaa-ennakkoratkaisua/
12.6.2024 Oikeusuutiset

EUT: Pakolaisasema voidaan myöntää naisille, jotka ovat omaksuneet naisten ja miesten välisen tasa-arvon

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-646/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Naiset, jotka ovat omaksuneet sukupuolten välisen tasa-arvon) Kansainvälinen suojelu: Pakolaisasema voidaan myöntää naisille, jotka ovat omaksuneet naisten ja miesten välisen tasa-arvon Naisten – alaikäistenkin – joiden yhteisenä ominaisuutena on se, että he ovat oleskellessaan jossakin jäsenvaltiossa tosiasiallisesti omaksuneet naisten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/eut-pakolaisasema-voidaan-myontaa-naisille-jotka-ovat-omaksuneet-naisten-ja-miesten-valisen-tasa-arvon/
11.6.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti kuinka pian pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää henkilölle, joka on saanut ensimmäisen oleskeluluvan kolmannen turvapaikkahakemuksen perusteella

KHO:2024:87 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Asumisaikavaatimus – Edellytetyn asumisajan alkamisaika – Pakolaisasema Muutoksenhakijalle oli myönnetty turvapaikka ja jatkuva oleskelulupa hänen haettuaan kansainvälistä suojelua kolmannen kerran. Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, lasketaanko pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä oleva neljän vuoden asumisaika maahantulopäivästä myös siinä tapauksessa, että pakolaisuuden perusteella saatu oleskelulupa oli myönnetty…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kho-aanesti-kuinka-pian-pysyva-oleskelulupa-voidaan-myontaa-henkilolle-joka-on-saanut-ensimmaisen-oleskeluluvan-kolmannen-turvapaikkahakemuksen-perusteella/
7.7.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomoistuin arvioi pakolaisaseman poistamista rikokseen syyllistymisen perusteella

Judgments of the Court in Cases C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugee who has committed a serious crime), C-663/21 | Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Refugee who has committed a serious crime) and C-402/22 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Particularly serious crime) Revocation and refusal…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eu-tuomoistuin-arvioi-pakolaisaseman-poistamista-rikokseen-syyllistymisen-perusteella/
22.8.2022 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitiin jättää tutkimatta kun muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa, vaikka oleskelulupa Saksaan oli umpeutunut

KHO:2022:97 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Toisen jäsenvaltion myöntämä suojeluasema – Perheelle Suomessa myönnetty suojeluasema – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättäminen Asiassa oli ratkaistava, oliko muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitu jättää tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 3 kohdan nojalla tilanteessa, jossa muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa mutta hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kansainvalista-suojelua-koskeva-hakemus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-muutoksenhakija-oli-saanut-toissijaista-suojelua-saksassa-vaikka-oleskelulupa-saksaan-oli-umpeutunut/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua kansainvälisen suojelun lakkaamisperusteista

KHO:2020:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos   KHO:2020:129 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos – Henkilökohtaiset olosuhteet

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kholta-kaksi-ratkaisua-kansainvalisen-suojelun-lakkaamisperusteista/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Lähtömaassa vierailu ei ollut peruste lakkauttaa pakolaisasemaa

KHO:2020:61 Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Vietnamin kansalainen A oli saapunut Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1990. Asiassa oli selvitetty, että A oli hankkinut Vietnamin viisumin ja matkustanut Vietnamiin vuonna 2015 vierailulle sairaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/lahtomaassa-vierailu-ei-ollut-peruste-lakkauttaa-pakolaisasemaa/
19.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelystä ja rajatarkastuksista

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 33 artiklan 2 kohdan a alakohta – Jäsenvaltion viranomaiset jättävät turvapaikkahakemuksen tutkimatta sen perusteella, että toisessa jäsenvaltiossa on jo myönnetty toissijaista suojelua – 52 artikla – Tämän direktiivin ajallinen soveltaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kansainvalisen-suojelun-myontamista-tai-poistamista-koskevista-yhteisista-menettelysta-ja-rajatarkastuksista/
25.1.2016 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2015 myönnettiin hieman yli 20 000 oleskelulupaa, uusia Suomen kansalaisia reilut 8 000

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015 Suurin osa luvista myönnettiin aikaisempien vuosien tapaan joko perhesiteen, opiskelun tai työn perusteella. Perhesiteen perusteella luvan sai 6 036 henkilöä (2014: 6 774), ja opiskeluun lupa myönnettiin 5 869 hakijalle (2014: 5 611). Työn perusteella oleskeluluvan sai 5 436 henkilöä (2014:…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/maahanmuuttovirasto-vuonna-2015-myonnettiin-hieman-yli-20-000-oleskelulupaa-uusia-suomen-kansalaisia-reilut-8-000/
20.1.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Dnro 61/2015 Lausuntopyyntönne: OM 37/41/2015, 21.12.2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 21.12.2015 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa: 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa kiinnittävät erityisesti huomiota…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta/