Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.7.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomoistuin arvioi pakolaisaseman poistamista rikokseen syyllistymisen perusteella

Judgments of the Court in Cases C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugee who has committed a serious crime), C-663/21 | Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Refugee who has committed a serious crime) and C-402/22 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Particularly serious crime) Revocation and refusal…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eu-tuomoistuin-arvioi-pakolaisaseman-poistamista-rikokseen-syyllistymisen-perusteella/
22.8.2022 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitiin jättää tutkimatta kun muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa, vaikka oleskelulupa Saksaan oli umpeutunut

KHO:2022:97 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Toisen jäsenvaltion myöntämä suojeluasema – Perheelle Suomessa myönnetty suojeluasema – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättäminen Asiassa oli ratkaistava, oliko muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitu jättää tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 3 kohdan nojalla tilanteessa, jossa muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa mutta hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kansainvalista-suojelua-koskeva-hakemus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-muutoksenhakija-oli-saanut-toissijaista-suojelua-saksassa-vaikka-oleskelulupa-saksaan-oli-umpeutunut/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua kansainvälisen suojelun lakkaamisperusteista

KHO:2020:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos   KHO:2020:129 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos – Henkilökohtaiset olosuhteet

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kholta-kaksi-ratkaisua-kansainvalisen-suojelun-lakkaamisperusteista/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Lähtömaassa vierailu ei ollut peruste lakkauttaa pakolaisasemaa

KHO:2020:61 Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Vietnamin kansalainen A oli saapunut Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1990. Asiassa oli selvitetty, että A oli hankkinut Vietnamin viisumin ja matkustanut Vietnamiin vuonna 2015 vierailulle sairaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/lahtomaassa-vierailu-ei-ollut-peruste-lakkauttaa-pakolaisasemaa/
19.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelystä ja rajatarkastuksista

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 33 artiklan 2 kohdan a alakohta – Jäsenvaltion viranomaiset jättävät turvapaikkahakemuksen tutkimatta sen perusteella, että toisessa jäsenvaltiossa on jo myönnetty toissijaista suojelua – 52 artikla – Tämän direktiivin ajallinen soveltaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kansainvalisen-suojelun-myontamista-tai-poistamista-koskevista-yhteisista-menettelysta-ja-rajatarkastuksista/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2011/95/EU – 17 artikla – Toissijaisen suojeluaseman myöntämättä jättäminen – Perusteet – Tuomio törkeästä rikoksesta – Teon vakavuusasteen määrittäminen siitä kansallisessa oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella – Hyväksyttävyys – Tapauskohtaisen arvioinnin tarpeellisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/
3.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38/EY – 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä – Karkottaminen maan alueelta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-2/
12.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta perheenyhdistämiseen

nnakkoratkaisupyyntö – Oikeus perheenyhdistämiseen – Direktiivi 2003/86/EY – 2 artiklan f alakohta – Käsite “ilman huoltajaa tuleva alaikäinen” – 10 artiklan 3 kohdan a alakohta – Pakolaisen oikeus perheenyhdistämiseen vanhempiensa kanssa – Pakolainen, joka on alle 18-vuotias saapuessaan jäsenvaltion alueelle ja jättäessään turvapaikkahakemuksen mutta täysi-ikäinen ajankohtana, jona häntä koskeva turvapaikan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-perheenyhdistamiseen/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Turvapaikan saanut sai luvan tuoda lapsensa Suomeen, vaikka oli jättänyt tämän kuusi vuotta aiemmin kotimaahansa äitinsä hoitoon

KHO:2016:204 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Turvapaikan saanut perheenkokoaja – Alaikäinen lapsi – Perheenjäsen A oli paetessaan Mogadishusta Etiopiaan kesäkuussa 2008 jättänyt alle 2-vuotiaan lapsensa B:n oman äitinsä huollettavaksi Mogadishuun. A:lle oli myönnetty perhesideperusteinen oleskelulupa Suomeen väärillä henkilötiedoilla lokakuussa 2009 ja hän oli saapunut Suomeen joulukuussa 2009. A oli helmikuussa 2010…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/turvapaikan-saanut-sai-luvan-tuoda-lapsensa-suomeen-vaikka-oli-jattanyt-taman-kuusi-vuotta-aiemmin-kotimaahansa-aitinsa-hoitoon/
12.12.2016 Oikeusuutiset

Toistuvasti rikoksiin syyllistynyt kiintiöpakolainen voitiin karkottaa, koska pakolaisuuteen johtaneet syyt olivat poistuneet

KHO:2016:199 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn Irakin kansalaisen A:n valituksen johdosta oli ratkaistava, oliko hänen pakolaisasemansa voitu lakkauttaa. Tämän lisäksi oli erikseen tutkittava, oliko vuonna 1996…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/toistuvasti-rikoksiin-syyllistynyt-kiintiopakolainen-voitiin-karkottaa-koska-pakolaisuuteen-johtaneet-syyt-olivat-poistuneet/