Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2015 myönnettiin hieman yli 20 000 oleskelulupaa, uusia Suomen kansalaisia reilut 8 000

25.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015

Suurin osa luvista myönnettiin aikaisempien vuosien tapaan joko
perhesiteen, opiskelun tai työn perusteella. Perhesiteen perusteella
luvan sai 6 036 henkilöä (2014: 6 774), ja opiskeluun lupa myönnettiin 5
869 hakijalle (2014: 5 611). Työn perusteella oleskeluluvan sai 5 436
henkilöä (2014: 5 062). Eniten oleskelulupia myönnettiin venäläisille (2
772; 2014: 3 461 ), kiinalaisille (1 698; 2014: 1 606) ja intialaisille
(1 634; 2014: 1 954).

Seuraavaksi eniten oleskelulupia
myönnettiin Suomesta turvapaikkaa hakeneille. Oleskeluluvan
kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 628 henkilöä (2014: 993),
joista 1 112 hakijalle myönnettiin turvapaikka eli pakolaisasema (2014:
501). Lisäksi 251 turvapaikanhakijaa sai oleskeluluvan muulla
perusteella, kuten yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai perhesiteen
perusteella (2014: 353). Eniten oleskelulupia myönnettiin
turvapaikanhakijoille, jotka saapuivat Irakista (652), Somaliasta (486)
ja Afganistanista (121).

Lisäksi Suomi vastaanotti 1 034 kiintiöpakolaista Libanonista, Egyptistä, Malawista, Sambiasta ja Iranista.

Turvapaikanhakijoista,
joiden hakemukset Suomi ratkaisi, 1 307 sai kielteisen päätöksen (41 %
päätöksen saaneista hakijoista). Viime vuoden aikana päätöksiä tehtiin
pääosin ennen syksyä saapuneille turvapaikanhakijoille.
Turvapaikkahakemuksia raukesi huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin (3
186; 2014: 310), yleisimpänä syynä raukeamiselle oli hakemuksen
peruuttaminen. 1 094 hakemusta jätettiin Suomessa tutkimatta esimerkiksi
Dublin-asetuksen vuoksi. Yhteensä turvapaikkapäätöksiä tehtiin 7 466.

Muuta oleskelulupaa hakeneista kielteisen päätöksen sai 3 450 henkilöä (16 % päätöksen saaneista)

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments