Unionin tuomioistuimelta kaksi pakolaisasemaa koskevaa ennakkoratkaisua

18.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

Pakolaisasema: jäsenvaltion ei ole tunnustettava automaattisesti toisessa jäsenvaltiossa myönnettyä pakolaisasemaa

Kreikassa pakolaisaseman saanut Syyrian kansalainen haki sittemmin kansainvälistä suojelua Saksassa. Saksalainen tuomioistuin katsoi, että pakolaisten elinolosuhteet Kreikassa asettivat hänet vakavaan vaaraan joutua epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi, joten hän ei voinut palata Kreikkaan. Toimivaltainen saksalainen viranomainen hylkäsi hänen pakolaisasemaa koskevan hakemuksensa mutta myönsi hänelle toissijaista suojelua. Asianomainen nosti tämän jälkeen saksalaisissa tuomioistuimissa kanteen päätöksestä, jolla pakolaisaseman
myöntämisestä kieltäydyttiin. Saksan ylin hallintotuomioistuin kysyy unionin tuomioistuimelta, onko tällaisessa tilanteessa toimivaltaisen viranomaisen myönnettävä hakijalle pakolaisasema yksinomaan sillä perusteella, että toinen jäsenvaltio on jo myöntänyt hänelle tämän aseman, vai voiko kyseinen viranomainen tutkia uudestaan itsenäisesti kyseisen hakemuksen sisällöllisesti.
Tiedotteet: fi sv
 

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

Pakolaisaseman myöntäminen jäsenvaltiossa on esteenä asianomaisen luovuttamiselle hänen alkuperävaltioonsa

Turkki on pyytänyt Saksaa luovuttamaan kurditaustaisen Turkin kansalaisen, jota epäillään henkirikoksesta. Saksalainen tuomioistuin, jonka on ratkaistava tämä pyyntö, pohtii, estääkö luovuttamisen se, että asianomaiselle on myönnetty pakolaisasema Italiassa vuonna 2010 sillä perusteella, että hän on vaarassa joutua Turkin viranomaisten poliittisen vainon kohteeksi, koska hän kannattaa Kurdistanin työväenpuoluetta (PKK).

Tiedotteet: fi sv
 

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments