Pysyvää oleskelulupaa ei voitu evätä sillä perusteella, että henkilön määräaikainen lupa oli peruutettu hakemuksen jättämisen jälkeen

30.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:110 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Yhtäjaksoinen luvallinen oleskelu – Oleskeluluvan peruuttaminen – Hakemuksen jättöhetki – Ratkaisuhetki

Asiassa oli kysymys pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. A oli pysyvää oleskelulupaa hakiessaan oleskellut Suomessa jatkuvan oleskeluluvan saatuaan luvallisesti yli neljän vuoden ajan ja näin ollen tuolloin täyttänyt ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin mukaisen asumisaikaedellytyksen. Maahanmuuttovirasto oli hakemuksen käsittelyn aikana peruuttanut sen määräaikaisen oleskeluluvan, jolla A oleskeli Suomessa. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen pysyvästä oleskeluluvasta sillä perusteella, että A:n luvallinen yhtäjaksoinen oleskelu oli katkennut oleskeluluvan peruuttamiseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että henkilön aiemmin saaman oleskeluluvan peruuttaminen ja tästä aiheutunut lupakatko tilanteessa, jossa henkilö oli täyttänyt asumisaikaedellytyksen ja tehnyt hakemuksen ennen kyseistä oleskeluluvan peruuttamista, ei itsessään ollut sellainen laissa säädetty seikka, jonka perusteella pysyvä oleskelulupa voitiin ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin asumisaikaa koskevan sääntelyn nojalla jättää myöntämättä.

Asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten arvioimiseksi.

KHO:2023:110

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments