Tohtoriopiskelijalta ei voitu evätä opiskelijan oleskelulupaa

13.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelija – Tutkija – Korkeakoulututkinto – Tohtorin tutkinto – Jatko-opiskelu – Opiskeluoikeus – Direktiivin tulkintavaikutus

Kun otettiin huomioon tutkija- ja opiskelijadirektiivin 3 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohta, muutoksenhakijalta, joka oli ennen Suomeen saapumistaan suorittanut kotimaassaan maisterintutkinnon ja jolla oli suomalaisen yliopiston myöntämä opiskeluoikeus tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja varten, ei voitu evätä opiskelijan oleskelulupaa sillä perusteella, ettei häntä olisi tutkija- ja opiskelijalain 4 §:n 3 kohdan ja 7 §:n 1 momentin perusteella pidettävä opiskelijana.

KHO:2024:15

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments