Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.11.2023 Oikeusuutiset

Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kun-oleskeluluvan-perusteena-ollut-perheiden-paattyi-puolison-vakivaltaisuuden-vuoksi-ei-oleskelulupaa-olisi-tullut-peruuttaa/
2.11.2023 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu miten oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuutta tulee arvioida perhesiteen päätyttyä avioeroon

KHO:2023:101 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen päätyttyä – Puolison väkivaltaisuus – Henkilökohtaisen tilanteen vaikeus – Oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuus – Kokonaisarviointi Muutoksenhakija A:lla oli ollut oleskelulupa perhesiteen perusteella. Perheside oli katkennut avioeroon eikä A:lle myönnetty jatkolupaa. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:n henkilökohtainen tilanne ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisen vaikea…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/khon-ratkaisu-miten-oleskeluluvan-epaamisen-kohtuuttomuutta-tulee-arvioida-perhesiteen-paatyttya-avioeroon/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu jatko-oleskeluvan kohtuuttomuusedellytyksestä

KHO:2023:93 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Jatkoluvan myöntämisen edellytykset perhesiteen päätyttyä – Kiinteät siteet Suomeen – Yksilöllinen inhimillinen syy – Kohtuuttomuusedellytys – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, sovelletaanko ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin viimeisen virkkeen sääntelyä oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuudesta tilanteessa, jossa kiinteiden siteiden puuttuminen johtui hakijan terveydentilasta.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/vuosikirjaratkaisu-jatko-oleskeluvan-kohtuuttomuusedellytyksesta/
23.5.2022 Oikeusuutiset

Suomen kansalaisen ulkomailla oleskelu ei ollut enää tilapäistä, joten hänen puolisonsa avioliittoon perustuneelle oleskeluluvalle Suomessa ei ollut enää edellytyksiä

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Jatkolupa – Perheenkokoajan Suomessa asumisedellytys Asiassa oli muun ohessa arvioitavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa, ettei perheenkokoaja enää asu Suomessa ulkomaalaislain tarkoittamalla tavalla. Valittaja ja perheenkokoaja olivat avioituneet vuonna 2014 ja valittajalle oli myönnetty oleskelulupia Suomeen perhesiteen perusteella. Perheenkokoaja oli saanut Suomen kansalaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/suomen-kansalaisen-ulkomailla-oleskelu-ei-ollut-enaa-tilapaista-joten-hanen-puolisonsa-avioliittoon-perustuneelle-oleskeluluvalle-suomessa-ei-ollut-enaa-edellytyksia/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Perheside katsottiin säilyneen Suomeen muuttaneeseen vanhempaan, vaikka lapsi oli asunut kotimaassaan vuosien ajan

KHO:2018:114 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu Vuonna 2001 syntynyt A oli Thaimaan kansalaisen B:n biologinen tytär. A oli alaikäinen ja naimaton. B oli Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen, ja hänelle oli myönnetty oleskelulupa Suomen kansalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/perheside-katsottiin-sailyneen-suomeen-muuttaneeseen-vanhempaan-vaikka-lapsi-oli-asunut-kotimaassaan-vuosien-ajan/
8.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttoa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – SEUT 20 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 24 artikla – Direktiivi 2008/115/EY – 5 ja 11 artikla – Kolmannen maan kansalainen, jolle on määrätty maahantulokielto – Oleskelua koskeva hakemus sellaisen Euroopan unionin kansalaisen kanssa tapahtuvaa perheenyhdistämistä varten, joka ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikkapolitiikkaa-ja-maahanmuuttoa-koskevassa-asiassa/
9.11.2016 Oikeusuutiset

Työtapaturmassa kuolleen ulkomaalaisen lesken oleskelulupaa ei peruutettu perhesiteen katkeamisen seurauksena

KHO:2016:170 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle perhesiteen perusteella myönnetyn jatko-oleskeluluvan, koska A:n avioliitto oli päättynyt hänen puolisonsa kuoltua työtapaturman seurauksena, eikä niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa oli myönnetty, siten ollut enää olemassa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan se, ettei enää ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyotapaturmassa-kuolleen-ulkomaalaisen-lesken-oleskelulupaa-ei-peruutettu-perhesiteen-katkeamisen-seurauksena/
21.6.2016 Oikeusuutiset

Ilman paikallista viisumia Suomen edustustoon tulleiden oleskelulupahakemus voitiin hylätä

Itä-Suomen HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Asian selvittäminen – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Laillinen oleskelu – Tarkoitussidonnaisuus – Suhteellisuusperiaate Kansainvälisen oikeuden mukaan suvereenilla valtiolla on alueellaan yksinvalta ulkopuolisiin nähden, eikä lähtökohtaisesti kukaan ulkopuolinen saa tulla valtion alueelle ilman valtion viranomaisten lupaa. Suomen viranomaisella on kansainvälisestä oikeudesta johtuva velvollisuus kunnioittaa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/ilman-paikallista-viisumia-suomen-edustustoon-tulleiden-oleskelulupahakemus-voitiin-hylata/
16.9.2015 Oikeusuutiset

Oman pienen lapsen pahoinpitely oli peruste olla antamatta suojelun perusteella oleskelulupa afganistanilaiselle

KHO:2015:136 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Poissulkemislauseke – Toissijainen suojelu – Törkeä rikos – Törkeä pahoinpitely – Ehdollinen vankeusrangaistus – Alaikäinen lapsi – Afganistan Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Afganistanin kansalainen A sinänsä olisi kotimaansa yleisen turvallisuustilanteen perusteella ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla toissijaisen suojelun tarpeessa. Se oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/oman-pienen-lapsen-pahoinpitely-oli-peruste-olla-antamatta-suojelun-perusteella-oleskelulupa-afganistanilaiselle/
5.11.2014 Oikeusuutiset

Ulkomaalainen äiti ei saanut tyttärilleen oleskelulupaa Suomeen

KHO:2014:162 Ulkomaalaisasia – Perheenjäsen – Perheenyhdistäminen – Hakemuksen tekemisen ajankohta – Side muihin perheenjäseniin – Perheeseen liittyvät kulttuuriset, sosiaaliset ja kielelliset siteet kotimaahan – Lapsen etu Suomessa vuodesta 2002 asunut Thaimaan kansalainen X oli Suomen kansalaisen avopuoliso ja työskenteli avopuolison omistamassa yrityksessä. Pariskunnalla oli vuonna 2005 syntynyt yhteinen lapsi. X…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/ulkomaalainen-aiti-ei-saanut-tyttarilleen-oleskelulupaa-suomeen/