Ulkomaalainen äiti ei saanut tyttärilleen oleskelulupaa Suomeen

5.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2014:162

Ulkomaalaisasia – Perheenjäsen – Perheenyhdistäminen – Hakemuksen tekemisen ajankohta – Side muihin perheenjäseniin – Perheeseen liittyvät kulttuuriset, sosiaaliset ja kielelliset siteet kotimaahan – Lapsen etu

Suomessa vuodesta 2002 asunut Thaimaan kansalainen X oli Suomen
kansalaisen avopuoliso ja työskenteli avopuolison omistamassa
yrityksessä. Pariskunnalla oli vuonna 2005 syntynyt yhteinen lapsi. X
oli vuonna 2011 hakenut oleskelulupaa perheensiteen perusteella
kaksostyttärilleen, jota olivat syntyneet vuonna 1998 ja asuivat
Thaimaassa.

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt X:n hakemuksen sillä perusteella, että X:n perheside kaksoistyttäriin oli katkennut.
Hallinto-oikeus oli hylännyt X:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että X:n yhteys Thaimaassa asuviin
kaksostyttäriinsä ei ollut koskaan täysin katkennut. X:n ennen
hakemuksen tekemistä Suomessa viettämän ajan pituus, tytärten
pitkäkestoinen ja läheinen suhde Thaimaassa asuviin sukulaisiin sekä
heidät puutteelliset tietonsa oloista, joissa heidän äitinsä Suomessa
asui sekä hänen elämästään uuden perheensä parissa ei kuitenkaan tukenut
päätelmää, jonka mukaan äidin ja tytärten välillä vallitsisi
ulkomaalaislain 37 §:n 1 momentissa tarkoitettu perhesuhde. Kun lisäksi
otettiin huomioon, että kaksoset puhuivat pelkästään thain kieltä sekä
jonkun verran englantia ja olivat käyneet koulunsa thain kielellä ja
heillä siten oli vahvat perheeseen liittyvät, kulttuuriset, sosiaaliset
ja kielelliset siteet kotimaahansa, hakemuksen hylkäämistä ei voitu
pitää heidän etunsa vastaisena.

Hakemuksen hylkäämisen ei katsottu
olevan ristiriidassa ulkomaalaislain 50 §:n 1 momentin kanssa, kun
oleskelulupaa oli haettu perheensiteen perusteella. Tällä
hakemusperusteella oleskelulupaa ei ollut tullut myöntää.

Äänestys 6-2 (jaostoplenumratkaisu)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments