Maahanmuuttovirasto: Vuonna 2013 eniten oleskelulupia saivat perheenjäsenet

7.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 17 503 hakijalle

Suurin osa luvista myönnettiin joko perhesiteen, opiskelun tai työn
vuoksi. Perhesiteen perusteella luvan sai 37 prosenttia kaikista luvan
saaneista (6 460 henkilöä). Toiseksi eniten lupia saivat
opiskelijahakijat, joita oli 31 prosenttia kaikista luvan saaneista (5
426 henkilöä), ja kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin työnteon
perusteella, yhteensä 28 prosenttia (4 938 henkilöä).

Kielteisen päätöksen sai 22 prosenttia hakijoista (5 005 henkilöä).

Vuoden 2013 oleskelulupatilastoissa ei ole merkittäviä muutoksia
edelliseen vuoteen verrattuna. Myönnettyjen oleskelulupien määrä on
pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Suurimmat
hakijakansalaisuudet olivat samat ja oleskelulupien hakemusmäärä oli
vain muutama vähemmän kuin edellisenä vuonna (21 259, 2012: 21 264).

Venäläiset suurin hakijakansalaisuus

Oleskelulupaa haki vuonna 2013 yhteensä 21 259 henkilöä (2012: 21 264).
Eniten oleskelulupia hakivat venäläiset (4 128; 2012: 4 731). Toiseksi
eniten lupia hakivat intialaiset (1 744, 2012: 1 179) ja kolmanneksi
eniten kiinalaiset (1 698, 2012: 1 566).

Hakuperusteista suosituin oli edellisvuosien tapaan perheside,
kaikkiaan 42 prosenttia (8 950, 2012: 8 614) hakijoista halusi muuttaa
perheenjäsenensä luokse Suomeen. Toiseksi eniten lupia haettiin työnteon
(5 800, 2012: 5 744) ja kolmanneksi eniten opiskelun perusteella (5
755, 2012: 6 023).

Hakemuksista 18 prosenttia (3 888) jätettiin sähköisen asiointipalvelun
kautta. Erityisesti opiskelijat hakivat lupaa sähköisesti:
opiskelijahakemuksista yli puolet (54 %) pantiin vireille sähköisesti.

Useimpia Maahanmuuttoviraston myöntämiä oleskelulupia voi hakea
sähköisesti. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyn
aloittamista, sillä hakemus siirtyy nopeasti viranomaiselta toiselle.
Hakija voi myös seurata hakemuksensa etenemistä sähköisen palvelun
kautta.

Paluumuuttajia on vähemmän ja erityisasiantuntijoita enemmän

Entisen Neuvostoliiton alueelta muuttavien paluumuuttajien määrä
vähenee tasaisesti. Hakijoita oli vuonna 2013 enää 250 (2012: 326).
Paluumuuttojono suljettiin 1.7.2011, ja jonoon ennen sitä
ilmoittautuneet pystyvät hakemaan oleskelulupaa Suomeen viiden vuoden
määräaikana, joka päättyy 1.7.2016.

Pientä kasvua näkyi esimerkiksi erityisasiantuntijoiden määrässä.
Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat.
Erityisasiantuntijan työperusteista oleskelulupaa haki vuonna 2013 995
henkilöä (2012: 748).

Oleskelulupien tilastointitapaa on tehostettu

Maahanmuuttovirasto muutti tilastointiperusteitaan vuonna 2013 entistä
täsmällisemmäksi. Nykyisin oleskelulupatyyppi tilastoidaan päätöksen
eikä hakemisperusteen mukaan. Jos asiakas on pannut hakemuksen vireille
virheellisesti esimerkiksi muun ulkomaalaisen muuna omaisena, mutta
päätöstä tehtäessä hakuperuste on korjattu kansainvälistä suojelua
saaneen muuksi omaiseksi, päätös tilastoidaan kansainvälistä suojelua
saaneen muuksi omaiseksi.

Tästä johtuen jotkin luvut saattavat poiketa hieman edellisinä vuosina
julkaistuista luvuista. Erot tilastoissa ovat kuitenkin hyvin pieniä.

Tarkempi tilastokatsaus verkossa

Tarkempi katsaus vuoden 2013 oleskelulupa-asioista löytyy
Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta www.migri.fi > Medialle >
Tilastot > Oleskelulupatilastot.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments