Maahanmuuttovirasto: Lähes 10 000 haki oleskelulupaa alkuvuonna

18.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomesta haki oleskelulupaa tammi–kesäkuussa yhteensä 9 635 ulkomaalaista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Hakijamäärä oli lähes sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan

Yleisin oleskeluluvan hakuperuste oli perheside. Yhteensä 4 174
henkilöä (43 pro-senttia hakijoista) halusi muuttaa Suomeen
perheenjäsenensä luokse. Työn perusteella oleskelulupaa haki 3 036
henkilöä (32 prosenttia hakijoista) ja opiskelun perusteella 2 129
henkilöä (22 prosenttia hakijoista).

Eniten oleskelulupia hakivat venäläiset (1 832), intialaiset (951) ja kiinalaiset (687).

Oleskelulupa myönnettiin 7 487 henkilölle

Myönnettyjen oleskelulupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin
aikaisempina vuosina. Oleskeluluvan sai alkuvuonna 7 487 henkilöä, mikä
on 74 prosenttia kaikista päätöksen saaneista hakijoista. Kielteisen
päätöksen sai 2 627 hakijaa.

Eniten oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella, 3 142
kappaletta eli 42 prosenttia kaikista oleskeluluvista. Työperusteisia
oleskelulupia myönnettiin 2 584 (35 prosenttia). Opiskelijoille
myönnettiin 1 427 oleskelulupaa (19 prosenttia).

Kansalaisuusryhmistä eniten oleskelulupia myönnettiin venäläisille (1
467), intialaisille (940), ukrainalaisille (577), kiinalaisille (568) ja
somalialaisille (381).

Myönteisten ja kielteisten päätösten määrä vaihtelee paljon
hakuperusteittain. Esimerkiksi opiskelijoista luvan sai 96 prosenttia ja
työn perusteella oleskelulupaa hakeneista 83 prosenttia, kun taas
perheenjäsenistä lupa myönnettiin 62 prosentille hakijoista.

Sähköinen asiointi nopeutti päätöksentekoa opiskelijoille

Käsittelyajat vaihtelevat paljon hakuperusteittain riippuen siitä,
kuinka paljon selvitystyötä kukin hakemustyyppi vaatii. Tammi–kesäkuussa
päätökset tehtiin nopeimmin opiskelijan oleskelulupahakemuksiin,
keskimäärin 23 päivässä. Kauimmin päätöstä joutuivat odottamaan
kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenet, keskimäärin 481
päivää.

Osasyy opiskelijoille tehtyihin nopeisiin päätöksiin on se, että 65
prosenttia opiskelijoista teki oleskelulupahakemuksensa sähköisen
asioinnin kautta. Nopeimmillaan opiskelijoiden sähköisiä hakemuksia on
ratkaistu muutamassa päivässä.

Ulkomaalaislupien sähköinen asiointi avattiin ensimmäistä opiskelijan
oleskelulupaa hakeville vuoden 2012 alussa. Lokakuussa 2012 sähköinen
asiointi laajentui koskemaan työperäisiä oleskelulupahakemuksia,
kansalaisuushakemusta ja poliisin vastuulle kuuluvia opiskelu- ja
työperusteisten lupien jatkohakemuksia sekä EU-kansalaisten
rekisteröintiä. Jatkossa palvelun odotetaan lyhentävän myös näiden
hakemusten käsittelyaikoja.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments