Hallinto-oikeuden olisi tullut tarkistaa päätöksen tehneeltä viranomaiselta oliko sen itse hankkimastaan tiedosta saama käsitys oikea

29.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:27 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Hallinto-oikeuden menettely – Selvittämisvelvollisuus – Uusi oleskelulupa – Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmä – UMA-järjestelmä

Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut A:lle myönnetyn pysyvän oleskeluluvan ja päättänyt karkottaa hänet kotimaahansa. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen oleskeluluvan osalta, mutta kumosi päätöksen karkottamisen osalta.

Hallinto-oikeuden päätös perustui karkottamisen osalta sen ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmästä saamaan virheelliseen käsitykseen, että A:lla oli voimassa oleva oleskelulupa. Hallinto-oikeuden olisi selvittämisvelvollisuutensa täyttääkseen tullut varmistaa asiankäsittelyjärjestelmästä vastaavalta Maahanmuuttovirastolta käsityksensä oikeellisuus.

Kun hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen oleskeluluvasta, A:n karkottamiselle on ollut peruste ja hänen valituksensa olisi tullut hylätä tältäkin osin. Vaikka hänelle olisikin myöhemmin myönnetty oleskelulupa, valitusviranomaisen ei tule kumota sinänsä lainmukaista karkottamispäätöstä. Oleskeluluvan myöntämisestä seuraa suoraan, että aiempi päätös maasta poistamisesta ei ole enää täytäntöönpantavissa. Maahanmuuttoviraston päätös karkottamisesta saatettiin voimaan.

KHO:2023:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments