Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.6.2020 Oikeusuutiset

KHO kumosi laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitun karkottamisen suhteellisuusperiaatteen vastaisena

KHO:2020:67 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Kotoutuminen Suomeen – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt Suomessa ollessaan rikokseen ja Maahanmuuttovirasto oli karkottanut A:n kotimaahansa Irakiin. Asiassa oli kysymys maasta karkottamista koskevasta kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, miten tässä kokonaisharkinnassa lapsen edun ja perhe-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-kumosi-laittoman-maahantulon-jarjestamisesta-tuomitun-karkottamisen-suhteellisuusperiaatteen-vastaisena/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Väärennetyn koulutodistuksen esittäminen ensimmäistä oleskelulupaa haettaessa oikeutti epäämään jatkoluvan ja karkottamaan Schengen-alueelta

Helsingin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Työntekijän jatkolupa – Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Myönteinen osapäätös Uzbekistanin kansalainen on hakenut jatko-oleskelulupaa työnteon perusteella 5.10.2018. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on tehnyt asiassa myönteisen osapäätöksen 8.2.2019. Valittaja oli toimittanut edellisen oleskelulupahakemuksensa liitteenä todistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vaarennetyn-koulutodistuksen-esittaminen-ensimmaista-oleskelulupaa-haettaessa-oikeutti-epamaan-jatkoluvan-ja-karkottamaan-schengen-alueelta/
10.8.2018 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely karkotusasiassa

KHO:2018:109 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet Maahanmuuttovirasto oli Suojelupoliisin lausuntoon viitaten päättänyt karkottaa Turkin kansalainen A:n kotimaahansa, koska hänen voitiin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. A valitti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-karkotusasiassa/
3.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38/EY – 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä – Karkottaminen maan alueelta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-2/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Siskonsa pahoinpidellyt irakilainen karkotetaan Suomesta

KHO:2017:121 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt Asiassa oli kysymys karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnasta. Valittaja A oli saanut Suomessa tuomion sisarensa pahoinpitelystä. Hän oli rikosasiassa vedonnut kulttuuristaan johtuviin syihin. Asiassa oli käsillä karkottamisperuste. Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnassa oli vielä otettava yhtäältä huomioon rikoksen laatu ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/siskonsa-pahoinpidellyt-irakilainen-karkotetaan-suomesta/
13.6.2017 Oikeusuutiset

Pakkohoito ei estä karkotuspäätöstä. Täytäntöönpano vasta hoidon päätyttyä.

KHO: Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Rikos – Mielenterveys – Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta A oli käräjäoikeudessa todettu syylliseksi murhaan ja jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Hänet oli määrätty tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Koska teoista oli säädetty enimmäisrangaistuksena elinkautinen vankeus, A:n karkottamiselle oli ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen peruste,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/pakkohoito-ei-esta-karkotuspaatosta-taytantoonpano-vasta-hoidon-paatyttya/
13.12.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Vakavasti sairaan henkilön karkottaminen olisi loukannut EIS 3 ja 8 artiklaa, kun viranomaiset eivät olleet arvioineet karkottamisen vaikutuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että mikäli pitkään Belgiassa asunut, vakavasti sairas henkilö olisi karkotettu Georgiaan, epäinhimillisen kohtelun kieltoa ja perhe-elämän suojaa olisi loukattu siksi, että Belgian viranomaiset eivät olleet varmistuneet siitä, mitä seurauksia valittajan terveydelle karkottamiselle olisi ollut. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eitn-suuri-jaosto-vakavasti-sairaan-henkilon-karkottaminen-olisi-loukannut-eis-3-ja-8-artiklaa-kun-viranomaiset-eivat-olleet-arvioineet-karkottamisen-vaikutuksia/
12.12.2016 Oikeusuutiset

Toistuvasti rikoksiin syyllistynyt kiintiöpakolainen voitiin karkottaa, koska pakolaisuuteen johtaneet syyt olivat poistuneet

KHO:2016:199 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn Irakin kansalaisen A:n valituksen johdosta oli ratkaistava, oliko hänen pakolaisasemansa voitu lakkauttaa. Tämän lisäksi oli erikseen tutkittava, oliko vuonna 1996…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/toistuvasti-rikoksiin-syyllistynyt-kiintiopakolainen-voitiin-karkottaa-koska-pakolaisuuteen-johtaneet-syyt-olivat-poistuneet/
7.7.2016 Oikeusuutiset

EIT: Afganistaniin karkottaminen ei loukannut EIS 3 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että valittajalla oli ollut mahdollisuus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon kielteisen turvapaikan osalta Hollannissa (EIS 13 artikla), ja että mahdollinen karkottaminen Afganistaniin ei saattaisi häntä kidutuksen tia muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi (EIS 3 artikla) EIT:n lehdistötiedotteesta: The case of A.M. v. the Netherlands (application no. 29094/09) concerned the…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/eit-afganistaniin-karkottaminen-ei-loukannut-eis-3-artiklaa/
8.2.2016 Oikeusuutiset

Rikoksiin syyllistynyt EU-kansalainen voitiin karkottaa, vaikka hänellä täällä perhe ja työ

KHO:2016:12 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu Romanian kansalainen A oli solminut avioliiton Suomen kansalaisen kanssa vuonna 2010. A:lla ja hänen puolisollaan oli yhteisessä huollossa oleva vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/rikoksiin-syyllistynyt-eu-kansalainen-voitiin-karkottaa-vaikka-hanella-taalla-perhe-ja-tyo/